WEBVTT 00:00:05.160 --> 00:00:13.020 Tư duy kỹ thuật số là gì? Vì sao tư duy kỹ thuật số lại quan trọng? Đầu tiên chúng ta cùng nhau xem Tư duy kỹ thuật số nghĩa là gì nhé. 00:00:13.260 --> 00:00:17.960 Có thể "Tư duy kỹ thuật số" làm bạn liên tưởng đến việc "nghĩ như robot" hoặc "lập trình như một chuyên gia" 00:00:18.520 --> 00:00:26.440 Nhưng thực tế lại không phải như vậy.Tư duy kỹ thuật số là một kỹ năng khá linh hoạt, chú trọng vào yếu tố tư duy lô gic và phản biện 00:00:26.620 --> 00:00:31.600 Tư duy kỹ thuật số là một kỹ năng giải quyết vấn đề. Dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sâu hơn. 00:00:31.980 --> 00:00:36.080 Tư duy kỹ thuật số được thể hiện khi ta nhìn vào 1 vấn đề và giải quyết vấn đề đó 1 cách hệ thống 00:00:36.380 --> 00:00:41.140 để ra được 1 giải pháp mà cả con người lẫn máy tính đều có thể hiểu được 00:00:41.440 --> 00:00:44.180 Tư duy kỹ thuật số chính là năng lực giải quyết vấn đề ở mức cao nhất 00:00:44.440 --> 00:00:47.680 Tư duy kỹ thuật số được hình thành từ 4 cấu phần 00:00:48.760 --> 00:00:51.240 Phân rã, nhận dạng mẫu 00:00:51.400 --> 00:00:54.260 Trừu tượng hóa và tư duy thuật toán 00:00:54.940 --> 00:00:56.320 Trước hết, chúng ta hãy nói về phân rã 00:00:56.600 --> 00:01:03.980 "Phân rã" là hành động khi chúng ta tách một vấn đề khó thành những cấu phần đơn giản, dễ xử lý. Thứ hai là nhận dạng mẫu 00:01:04.740 --> 00:01:06.900 Các vấn đề thường rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ 00:01:07.840 --> 00:01:11.180 Tuy nhiên, giữa những những khác biệt đó vẫn có những điểm chung giống nhau 00:01:12.260 --> 00:01:18.960 Nhận dạng mẫu là kỹ năng nhìn ra những điểm tương đồng với các vấn đề bạn đã giải quyết trước đó, để ra giải pháp giúp bạn giải quyết vấn đề trước mắt 00:01:19.820 --> 00:01:20.320 Thứ ba là trìu tượng hóa 00:01:20.500 --> 00:01:26.440 Trìu tượng hóa là việc ta chỉ quan tâm đến những chi tiết quan trọng mà thôi và bỏ qua những chi tiết không quan trọng 00:01:27.020 --> 00:01:32.580 Khi trìu tượng hóa, ta sẽ bỏ qua những yếu tố râu ria để đến thẳng được bản chất của vấn đề 00:01:33.260 --> 00:01:35.560 Cuối cùng là tư duy thuật toán 00:01:36.320 --> 00:01:39.210 Thuật toán thực ra chỉ là 1 từ đao to búa lớn để nói về một bộ các nguyên tắc 00:01:39.700 --> 00:01:46.860 Khi ta dùng tư duy thuật toán, ta tạo ra một bộ nguyên tắc cho những người khác làm theo để giải quyết một vấn đề 00:01:47.360 --> 00:01:50.619 Bây giờ chúng ta sẽ xem một ví dụ cụ thể 00:01:51.620 --> 00:01:57.260 Ở đây chúng ta có anh bạn Max, một bạn trẻ chăm chỉ, nỗ lực đóng góp sức mình cho xã hội 00:01:57.800 --> 00:02:00.300 Nhưng hôm nay ô tô của Max bị hỏng 00:02:00.860 --> 00:02:05.920 May mắn thay, tư duy kỹ thuật số của Max thì vẫn hoạt động. Hãy cùng xem anh bạn Max giải quyết vấn đề hỏng xe thế nào nhé 00:02:06.740 --> 00:02:14.660 Xe của Max không chuyển động được. Max nhận thấy có 2 vấn đề: một là xe đã hết xăng, và hai là một lốp xe bị xịt 00:02:14.980 --> 00:02:16.840 Đây là cấu phần thứ nhất 00:02:17.080 --> 00:02:17.820 Phân ra 00:02:18.040 --> 00:02:23.000 Max đã từng gặp những tình huống như thế này trong quá khứ, và theo kinh nghiệm cũ thì 00:02:23.540 --> 00:02:26.220 Max biết rằng phải xử lý vấn đề lốp xịt trước 00:02:26.580 --> 00:02:29.740 Đó chính là cấu phần thứ 2 - nhận dạng mẫu 00:02:30.080 --> 00:02:34.660 Xe của Max không còn nhiều xăng lắm nhưng vẫn đủ để đi tạm đến cây xăng 00:02:35.040 --> 00:02:37.500 Do đó Max tạm thời bỏ qua vấn đề hết xăng, mà tập trung vào vấn đề lốp xịt 00:02:38.260 --> 00:02:40.180 Đây chính là cấu phần thứ 3 00:02:40.380 --> 00:02:40.880 Trìu tượng hóa 00:02:41.480 --> 00:02:47.800 Cuối cùng là, để thay lốp xịt, Max phải dùng 1 cái kích để kích xe lên cao, vặn các bu lôn trên lốp 00:02:48.240 --> 00:02:54.540 Tháo lốp xịt ra và thay bằng cái lốp mới. Đây chính là tư duy thuật toán 00:02:54.660 --> 00:03:01.460 Như vậy tư duy kỹ thuật số không chỉ dành cho chuyên gia máy tính hay chuyên gia lập trình, mà còn ữu ích cho mọi người 00:03:01.980 --> 00:03:07.780 Từ bác sỹ đến các Tổng thống, tron tiềm thức họ đều ứng dụng tư duy kỹ thuật số vào cuộc sống hàng ngày 00:03:07.780 --> 00:03:12.940 Cám ơn Max nhé, chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ. Vậy thì đến câu hỏi tiếp theo là, tại sao tư duy kỹ thuật số lại quan trọng đến như vậy? 00:03:13.120 --> 00:03:20.300 Phải chăng là vì bạn không muốn mình bị tụt hậu, bị bỏ lại thời kỳ đồ đá? 00:03:20.340 --> 00:03:27.660 Theo định luật Moore, cứ 18 tháng năng lực tính toán của máy tínhlại tăng gấp đôi. Như vậy chỉ trong 10 năm 00:03:27.700 --> 00:03:32.800 cái máy tính trị giá 1000 USD sẽ có năng lực tính toán mạnh hơn cả trí não con người.Với tốc độ tăng theo cấp số nhân như vậy của công nghệ 00:03:33.300 --> 00:03:37.080 Hơn bao giờ hết, ngày nay chúng ta tích hợp công nghệ vào mọi mặt của cuộc sống 00:03:37.320 --> 00:03:45.200 Để kết nối, giải quyết các vấn đề. Các khả năng mở ra là vô tận 00:03:45.600 --> 00:03:51.220 Chúng ta có những siêu máy tính thực hiện các chỉ đạo của chúng ta. 00:03:51.560 --> 00:03:56.600 Để sử dụng tối đa năng lực của siêu máy tính, chúng ta phải biết cách ra lệnh cho chúng 00:03:57.060 --> 00:03:59.900 Đó chính là khi tư duy kỹ thuật số phát huy tác dụng 00:04:00.300 --> 00:04:05.600 Để tạo ra những giải pháp vượt trội, bắt máy tính làm việc cho con người 00:04:05.920 --> 00:04:10.380 Khi nhân loại có những sức mạnh tính toán như vậy phục vụ chúng ta 00:04:10.780 --> 00:04:18.580 Thì chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề nhanh hơn, với mức chính xác cao độ, công năng lớn, khi áp dụng tư duy kỹ thuật số 00:04:19.180 --> 00:04:24.460 Các siêu máy tính có thể giúp con người tìm ra cách trị ung thư 00:04:25.360 --> 00:04:30.840 Đẩy lùi những giới hạn trước kia nhân loại gặp phải, đưa con người đến những chân trời mới mà trước kia chưa ai đến được