WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:07.000 Translator: Panaya Hasitabhan Reviewer: Kelwalin Dhanasarnsombut 00:00:06.969 --> 00:00:09.197 ผมถูกเรียกว่านักล่าพายุหมุนทอร์นาโด 00:00:09.197 --> 00:00:11.716 เมื่อลมแรงขึ้นและสภาพแวดล้อมเหมาะสม 00:00:11.716 --> 00:00:15.159 ผมโดดขึ้นรถและไล่ตามพายุรุนแรง 00:00:15.159 --> 00:00:20.259 คนหาว่าผม "บ้าไปแล้ว" ใช่ไหม แต่จริง ๆ นะ ผมไล่ล่าพายุเพื่อศึกษาพวกมัน 00:00:20.259 --> 00:00:22.837 ผมอยากแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้ให้คุณฟัง 00:00:22.837 --> 00:00:27.730 ทอร์นาโดคือล้ำอากาศหมุนเร็วที่ก่อตัวขึ้นในพายุ 00:00:27.730 --> 00:00:30.874 ที่เชื่อมกับพื้นดินผ่านกรวยของเมฆ 00:00:30.874 --> 00:00:33.382 เมื่อมันเกิดขึ้น พวกมันจะทำลายล้างพื้นโลก 00:00:33.382 --> 00:00:36.521 ก่อให้เกิดภัยคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน 00:00:36.521 --> 00:00:40.258 ด้วยเหตุนี้ จึงมีงานวิจัยมากมาย เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าว 00:00:40.258 --> 00:00:44.986 แต่ความจริงก็คือ เรายังไม่รู้อีกมากว่า ทอร์นาโดนั้นก่อตัวขึ้นได้อย่างไร 00:00:44.986 --> 00:00:47.371 สภาวะที่อาจก่อให้เกิดทอร์นาโดลูกหนึ่งขึ้น 00:00:47.371 --> 00:00:50.188 อาจไม่ทำเกิดลูกทอร์นาโดลูกอื่น ๆ 00:00:50.188 --> 00:00:54.466 แต่เรามีความรู้มากขึ้น ตั้งแต่เริ่มมีการบันทึก เกี่ยวกับทอร์นาโดเป็นครั้งแรก 00:00:54.466 --> 00:00:58.593 เช่น วิธีการสังเกตสัญญาณการเกิดทอร์นาโด 00:00:58.593 --> 00:01:00.579 จะไปผจญภัยด้วยกันไหมล่ะ 00:01:00.579 --> 00:01:05.035 ทอร์นาโดเริ่มต้นจากพายุฝนฟ้าคะนอง แต่มันไม่ใช่พายุฝนฟ้าคะนองทั่ว ๆ ไป 00:01:05.035 --> 00:01:09.854 นี่เป็นพายุกำลังแรงและสูงตระหง่าน ที่เรียกว่า ซูเปอร์เซลล์ 00:01:09.854 --> 00:01:13.698 ที่มีความสูงมากกว่า 50,000 ฟุต และพวกมันนำมาซึ่งลมที่รุนแรง 00:01:13.698 --> 00:01:19.444 ลูกเห็บยักษ์ บางทีก็มีน้ำท่วม แล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องด้วย 00:01:19.444 --> 00:01:22.329 พายุจำพวกนี้เป็นพายุที่ก่อให้เกิดทอร์นาโด 00:01:22.329 --> 00:01:26.328 แต่ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะอื่น ๆ อยู่ด้วย 00:01:26.328 --> 00:01:31.217 ซึ่งเป็นเบาะแสที่เราสามารถวัดได้ เมื่อเราพยากรณ์พายุ 00:01:31.217 --> 00:01:35.495 อากาศที่ลอยตัวขึ้นเป็นปัจจัยแรก ที่จำเป็นต่อการเกิดทอร์นาโด 00:01:35.495 --> 00:01:38.261 พายุใด ๆ ก็ตามก่อตัวขึ้น เมื่อเกิดการควบแน่น 00:01:38.261 --> 00:01:40.361 ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากเมฆ 00:01:40.361 --> 00:01:42.392 การควบแน่นปลดปล่อยความร้อน 00:01:42.392 --> 00:01:46.676 และความร้อนก็กลายเป็นพลังงาน ที่ขับเคลื่อนมวลอากาศให้ลอยตัวขึ้น 00:01:46.676 --> 00:01:50.021 ยิ่งมีการควบแน่นมาก และการเติบโตของกลุ่มเมฆพายุมากเท่าไร 00:01:50.021 --> 00:01:52.808 กระแสอากาศที่ลอยตัวขึ้น ก็ยิ่งมีกำลังแรงมากเท่านั้น 00:01:52.808 --> 00:01:57.369 ในซูเปอร์เซลล์ มวลอากาศที่ลอยขึ้นนี้ มีกำลังแรงมากเป็นพิเศษ 00:01:57.369 --> 00:02:01.957 เมื่ออากาศเคลื่อนตัวขึ้น มันอาจเปลี่ยนทิศทาง และเคลื่อนตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 00:02:01.957 --> 00:02:05.037 ในที่สุด ที่ฐานของพายุ ถ้ามีความชื้นอยู่มาก 00:02:05.037 --> 00:02:07.781 ก็จะเกิดฐานเมฆขนาดยักษ์ 00:02:07.781 --> 00:02:11.451 ซึ่งจะเกิดเป็นแหล่งพลังให้ทอร์นาโดต่อไป 00:02:11.451 --> 00:02:15.574 เมื่อสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เข้าที่เข้าทาง กระแสลมวนอาจพัฒนาขึ้นภายในพายุ 00:02:15.574 --> 00:02:20.520 และก่อเกิดลำอากาศหมุนที่กว้างและสูง ที่จากนั้นจะดึงตัวขึ้นทางด้านบน 00:02:20.520 --> 00:02:22.844 เราเรียกว่ามัน เมโซไซโคลน 00:02:22.844 --> 00:02:25.277 อากาศภายนอกที่เย็นแห้งและเคลื่อนลงมา 00:02:25.277 --> 00:02:28.106 เริ่มหุ้มห่อรอบ ๆ ด้านหลังของเมโซไซโคลนนี้ 00:02:28.106 --> 00:02:31.229 ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า กระแสลมด้านหลังที่พัดลงด้านหลัง 00:02:31.229 --> 00:02:34.547 สถานการณ์ไม่ปกตินี้ ก่อให้เกิดความแตกต่าง อย่างมากระหว่างอุณหภูมิ 00:02:34.547 --> 00:02:38.539 ภายในเมโซไซโคลนและอากาศภายนอก 00:02:38.539 --> 00:02:42.680 ทำให้เกิดระดับความไม่เสถียร ที่ทำให้ทอร์นาโดเติบโต 00:02:42.680 --> 00:02:45.558 จากนั้นด้านล่างของเมโซไซโคลนเริ่มบีบรัดตัว 00:02:45.558 --> 00:02:48.240 เร่งความเร็วลมให้สูงยิ่งขึ้น 00:02:48.240 --> 00:02:51.539 ถ้า และถ้านี้สำคัญมาก ถ้ากรวยอากาศนี้เคลื่อนตัวลงมา 00:02:51.539 --> 00:02:55.412 สู่ฐานเมฆที่ชุ่มชื้นและมีขนาดใหญ่ ทางด้านล่างของพายุหลัก 00:02:55.412 --> 00:02:58.990 มันดูดเมฆเข้าไปแล้วเปลี่ยนมัน ให้กลายเป็นกำแพงหมุนวนของเมฆ 00:02:58.990 --> 00:03:02.826 ที่เชื่อมระหว่างพายุที่สร้างมันขึ้นมากับพื้นโลก 00:03:02.826 --> 00:03:05.406 วินาทีที่ลำเมฆหมุนวนนั้นแตะพื้น 00:03:05.406 --> 00:03:07.628 มันจะกลายเป็นทอร์นาโด 00:03:07.628 --> 00:03:13.359 ทอร์นาโดส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและอายุสั้น มันสร้างลมความเร็ว 65-110 ไมล์ต่อชั่วโมง 00:03:13.359 --> 00:03:18.609 แต่ทอร์นาโดบางลูกอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง และสร้างลมที่มีความเร็ว 200 ไมล์ต่อชั่วโมง 00:03:18.609 --> 00:03:21.030 พวกมันสวยงามแต่ก็น่าสะพรึงกลัว 00:03:21.030 --> 00:03:24.335 โดยเฉพาะเมื่อคุณหรือเมืองของคุณ อยู่ในทางผ่านของทอร์นาโด 00:03:24.335 --> 00:03:27.700 ในกรณีนั้น ไม่มีใครหรอก แม้แต่นักล่าทอร์นาโดอย่างผมก็ตาม 00:03:27.700 --> 00:03:30.765 ที่จะอยากนั่งเชยชมมัน 00:03:30.765 --> 00:03:34.578 เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ ทอร์นาโดก็มีจุดสิ้นสุดเหมือนกัน 00:03:34.578 --> 00:03:38.266 เมื่อความแตกต่างของอุณหภูมินั้นหายไป และเมื่อสภาวะแวดล้อมเริ่มเสถียร 00:03:38.266 --> 00:03:40.214 หรือเมื่อความชื้นในอากาศเริ่มแห้งไป 00:03:40.214 --> 00:03:45.641 พายุที่เคยกระหน่ำดุเดือดก็เริ่มเสียศูนย์ และดึงทอร์นาโดกลับเข้ามาภายใน 00:03:45.641 --> 00:03:50.485 ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น นักอุตุนิยมวิทยา และนักล่าพายุอย่างผมก็ยังคงเฝ้าระวัง 00:03:50.485 --> 00:03:55.800 และรอดูว่าพายุจะปล่อยทอร์นาโด ออกมาอีกครั้งหรือไม่