WEBVTT 00:00:03.760 --> 00:00:09.600 För inte så länge sedan trodde många forskare att hjärnan inte förändrades efter barndomen. 00:00:09.600 --> 00:00:14.060 Man trodde att den var omöjlig att ändra och påverka när vi blev vuxna. 00:00:14.100 --> 00:00:19.800 Ny forskning från de senaste tio åren visar att detta inte är sant. 00:00:19.800 --> 00:00:25.800 Hjärnan kan förändras och gör det under hela livet. Den är formbar, precis som plast, 00:00:25.800 --> 00:00:29.940 därför kallar hjärnforskarna det för neuroplasticitet. 00:00:29.940 --> 00:00:33.040 Hur funkar neuroplasticitet? 00:00:33.040 --> 00:00:36.940 Tänk dig din hjärna som ett föränderligt kraftnät. 00:00:36.940 --> 00:00:44.220 Det finns miljarder kopplingar, eller vägar, som lyser upp varje gång du tänker, känner eller gör något. 00:00:44.220 --> 00:00:51.560 Vissa av vägarna används ofta och mycket. Dessa är våra vanor, våra vanligaste sätt att tänka, känna och göra. 00:00:51.560 --> 00:00:59.660 Varje gång vi tänker på ett visst sätt, övar på en uppgift eller känner på ett visst sätt så stärker vi den här vägen. 00:00:59.660 --> 00:01:04.480 Det blir lättare för våra hjärnor att välja den här vägen. 00:01:04.480 --> 00:01:09.820 Skulle vi tänka på ett nytt sätt, lära oss något nytt eller välja en annan känsla 00:01:09.820 --> 00:01:13.860 lägger vi en ny väg, och om vi börjar använda den vägen 00:01:13.860 --> 00:01:21.920 kommer våra hjärnor att använda kopplingen mer och det nya sättet att tänka, känna eller göra blir självklart. 00:01:21.920 --> 00:01:26.300 Den gamla kopplingen blir mindre och mindre använd och försvagas. 00:01:26.300 --> 00:01:34.140 Detta sätt att koppla om din hjärna genom att skapa nya kopplingar och försvaga gamla är aktiv neuroplasticitet. 00:01:34.140 --> 00:01:40.280 De goda nyheterna är att vi alla har förmågan att lära sig och förändras genom att koppla om sin hjärna. 00:01:40.280 --> 00:01:44.380 Om du har gjort dig av med en ovana eller tänkt på ett annorlunda sätt 00:01:44.380 --> 00:01:50.340 så har du lagt en ny väg i din hjärna och upplevt neuroplasticitet. 00:01:50.340 --> 00:01:53.840 Genom upprepad och riktad uppmärksamhet mot din önskade förändring 00:01:53.840 --> 00:01:57.440 kan du koppla om din hjärna.