WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:07.000 Prevodilac: Tijana Mihajlović Lektor: Mile Živković 00:00:06.969 --> 00:00:09.197 Zovu me lovac na tornada. 00:00:09.197 --> 00:00:11.716 Kada se vetar podigne i stvore se uslovi, 00:00:11.716 --> 00:00:15.159 ulazim u svoj auto i pratim silovite oluje. 00:00:15.159 --> 00:00:20.259 „Ludo", kažete? Možda, ali jurim te nebeske zveri da bih učio o njima. 00:00:20.259 --> 00:00:22.837 Želim da podelim sa vama ono što znam. 00:00:22.837 --> 00:00:27.730 Tornada su brzorotirajući stubovi vazduha koji se formiraju unutar oluje 00:00:27.730 --> 00:00:30.874 i povezuju sa zemljom preko levka oblaka. 00:00:30.874 --> 00:00:33.382 Kada se to desi, oni razaraju po površini Zemlje, 00:00:33.382 --> 00:00:36.521 predstavljajući veliku pretnju životu i imovini. 00:00:36.521 --> 00:00:40.258 Zbog ovoga, postoje velika istraživanja ove pojave, 00:00:40.258 --> 00:00:44.986 ali istina je da još uvek ne znamo kako se tornada formiraju. 00:00:44.986 --> 00:00:47.371 Uslovi zbog kojih se stvara jedan tornado 00:00:47.371 --> 00:00:50.188 ne moraju obavezno izazvati i drugi. 00:00:50.188 --> 00:00:54.466 Međutim, naučili smo dosta od kada su ljudi počeli da snimaju tornada, 00:00:54.466 --> 00:00:58.593 kao što je kako da prepoznamo znake kada se tornado komeša na nebu. 00:00:58.593 --> 00:01:00.579 Da li hoćete da se pridružite vožnji? 00:01:00.579 --> 00:01:05.035 Tornado počinje grmljavinom, ali ne običnom. 00:01:05.035 --> 00:01:09.854 To su posebno snažne, izuzetno visoke grmljavine koje se nazivaju super-oluje. 00:01:09.854 --> 00:01:13.698 Dostižu i do 60 kilometara visine i donose veoma snažne vetrove, 00:01:13.698 --> 00:01:19.444 snažan grad, ponekad ogromnu kišu i intenzivno sevanje munja. 00:01:19.444 --> 00:01:22.329 Ovo su oluje koje stvaraju tornado, 00:01:22.329 --> 00:01:26.328 ali samo ako postoje specifični uslovi, 00:01:26.328 --> 00:01:31.217 tragovi koje možemo izmeriti i potražiti kada pokušavamo da predvidimo oluju. 00:01:31.217 --> 00:01:35.495 Vazduh koji se podiže je prvi sastojak koji je potreban da se tornado razvije. 00:01:35.495 --> 00:01:38.261 Svaka oluja se formira kada se pojavi kondenzacija, 00:01:38.261 --> 00:01:40.361 nuspojava oblaka. 00:01:40.361 --> 00:01:42.392 Kondenzacija ispušta toplotu, 00:01:42.392 --> 00:01:46.676 a toplota postaje energija koja pokreće ogromne vazdušne struje naviše. 00:01:46.676 --> 00:01:50.021 Što je kondenzacija veća i što više rastu olujni oblaci, 00:01:50.021 --> 00:01:52.808 vazdušne struje postaju snažnije. 00:01:52.808 --> 00:01:57.369 U super-olujama, ova masa vazduha koja se podiže je posebno snažna. 00:01:57.369 --> 00:02:01.957 Dok se penje, vazduh može da promeni pravac i da počne brže da se kreće. 00:02:01.957 --> 00:02:05.037 Konačno, u osnovi oluje, ako postoji mnogo vlage, 00:02:05.037 --> 00:02:07.781 razvija se ogromna baza oblaka, 00:02:07.781 --> 00:02:11.451 dajući tornadu nešto čemu će se vratiti ako stigne dotle. 00:02:11.451 --> 00:02:13.154 Kada se sve ove stvari pojave, 00:02:13.154 --> 00:02:15.574 vrtlog može da se razvije uz oluju, 00:02:15.574 --> 00:02:17.222 kao i formiranje široke, 00:02:17.222 --> 00:02:18.871 visoke cevi uskovitlanog vazduha 00:02:18.871 --> 00:02:20.520 koji onda biva povučen naviše. 00:02:20.520 --> 00:02:22.844 Ovo zovemo mezociklon. 00:02:22.844 --> 00:02:25.277 Spoljašnji, hladni, suvi, ponirući vazduh 00:02:25.277 --> 00:02:28.106 počinje da se obavija oko spoljašnosti ovog mezociklona, 00:02:28.106 --> 00:02:31.229 formirajući nešto što je poznato kao zadnji bok silazne struje. 00:02:31.229 --> 00:02:34.547 Ovaj neobični scenario stvara krajnju temperaturnu razliku 00:02:34.547 --> 00:02:38.539 između unutrašnjeg vazduha mezociklona i spoljašnjeg vazduha, 00:02:38.539 --> 00:02:42.680 gradeći nivo nestabilnosti koji dozvoljava tornadu da nabuja. 00:02:42.680 --> 00:02:45.558 Zatim, niži deo mezociklona postaje jači, 00:02:45.558 --> 00:02:48.240 povećavajući brzinu vetra. 00:02:48.240 --> 00:02:51.539 Ako, a to je veliko „ako", levak vazduha krene naniže 00:02:51.539 --> 00:02:55.412 u tu ogromnu, vlažnu osnovu oblaka na dnu matične oluje, 00:02:55.412 --> 00:02:58.990 biva uvučen unutra i pretvara se u rotirajući zid oblaka, 00:02:58.990 --> 00:03:02.826 formirajući vezu između oluje koja ga je stvorila i zemlje. 00:03:02.826 --> 00:03:05.406 U trenutku kada ta cev uskomešanog oblaka 00:03:05.406 --> 00:03:07.628 dodirne zemlju, postaje tornado. 00:03:07.628 --> 00:03:13.359 Većinom su mali i kratkotrajni, a proizvode vetrove od 105 - 177 km/h, 00:03:13.359 --> 00:03:18.609 ali mogu trajati i više od sat vremena, stvarajući vetrove od 320 km/h. 00:03:18.609 --> 00:03:21.030 Lepi su, ali zastrašujući, 00:03:21.030 --> 00:03:24.335 posebno ako ste im vi ili vaš grad na putu. 00:03:24.335 --> 00:03:27.700 U tom slučaju niko, čak ni lovci na tornada kao ja, 00:03:27.700 --> 00:03:30.765 ne uživa u pogledu na njihovo širenje. 00:03:30.765 --> 00:03:34.578 Kao i sve ostalo, međutim, tornada prođu. 00:03:34.578 --> 00:03:38.266 Kada temperaturne razlike nestanu, a uslovi postanu stabilniji, 00:03:38.266 --> 00:03:40.214 ili se vlaga iz vazduha isuši, 00:03:40.214 --> 00:03:45.641 nekada žestoka matična oluja izgubi zamah i povuče svoj tornado unutra. 00:03:45.641 --> 00:03:50.485 Čak i tada, meteorolozi i lovci na tornada kao što sam ja ostaće na oprezu, 00:03:50.485 --> 00:03:55.800 posmatrajući, uvek gledajući da vide ako oluja opet oslobodi svoje dugo uže.