WEBVTT 00:00:08.180 --> 00:00:09.700 הנה באה השמש 00:00:10.200 --> 00:00:12.900 בוחן פתע: מה הכוכב הכי קרוב לכדור הארץ? 00:00:13.780 --> 00:00:14.700 הוא נקרא "סול" 00:00:14.700 --> 00:00:15.880 אתם אומרים שאף פעם לא שמעתם עליו? 00:00:16.100 --> 00:00:18.100 בטוח שכן! "סול" הוא השמש 00:00:18.100 --> 00:00:22.800 רומאים עתיקים שסגדו לשמש בעבר קראו לה "סול" 00:00:22.800 --> 00:00:25.380 וזה נהיה השם המדעי הרשמי של השמש 00:00:25.380 --> 00:00:28.480 זה המקור של השם "סולרי"- כמו לוחות סולריים 00:00:28.660 --> 00:00:32.960 השמש היא הכוכב שנמצא במרכז מערכת השמש שלנו (הכוללת שמונה כוכבים) 00:00:33.000 --> 00:00:35.000 שמספקת לנו אנרגיה 00:00:35.140 --> 00:00:40.000 בלי השמש, כדור הארץ יהיה כדור קפוא וחשוך בלי חיים 00:00:40.460 --> 00:00:42.460 אבל איך אנרגית השמש מגיעה אלינו? 00:00:42.640 --> 00:00:45.980 "שאלה גדולה" 00:00:46.180 --> 00:00:49.200 ובכן, קודם בואו נדבר על מה היא השמש? 00:00:49.560 --> 00:00:53.600 מדובר בכדור גז חם מאוד בן 5 ביליון שנה! 00:00:54.420 --> 00:00:57.220 החלק הכי חם בשמש הוא הליבה שלה או המרכז 00:00:57.380 --> 00:01:01.500 אשר נמצא בחום של כ-15 מיליון מעלות צלסיוס! 00:01:01.500 --> 00:01:02.360 וואו! 00:01:02.500 --> 00:01:04.500 פני השטח של השמש פחות חמים, 00:01:04.660 --> 00:01:07.960 אבל עדיין מדובר בכ-5600 מעלות צלסיוס 00:01:08.280 --> 00:01:10.280 חם מספיק להכין טוסט, אם תשאלו אותי 00:01:10.380 --> 00:01:17.440 ובקשר לגודל שלה- השמש כ"כ גדולה שאפשר לסדר כ-100 כדורים בגודל כדור הארץ על פני השטח שלה 00:01:17.640 --> 00:01:20.740 ויותר ממיליון כדורים בגודל כדור הארץ יוכלו להיכנס בתוך השמש 00:01:20.920 --> 00:01:24.140 אבל גודל השמש הוא לא מה שגורם לה להיות כ"כ גדולה ומאירה עבורנו בכדור הארץ 00:01:24.380 --> 00:01:30.920 בגלל שהיא כ"כ קרובה אלינו אז היא נראית כ"כ גדולה ובוהקת יותר מכוכבים אחרים 00:01:31.140 --> 00:01:33.140 אז אתם יודעים שהשמש חמה 00:01:33.260 --> 00:01:34.500 ובוהקת 00:01:34.720 --> 00:01:37.500 ושחום ואור הם שני סוגי אנרגיה שאנחנו מקבלים מהשמש 00:01:37.780 --> 00:01:42.220 בואו נסתכל על מודל שיסביר איך האנרגיה של השמש מגיעה עד לכוכב שלנו 00:01:42.460 --> 00:01:46.000 "חקירה" 00:01:46.260 --> 00:01:47.900 הנה השמש 00:01:48.140 --> 00:01:52.420 האנרגיה נוצרת בליבה החמה מאוד של השמש (חום של 15 מיליון מעלות) 00:01:52.620 --> 00:01:56.560 האנרגיה הזו עוברת מהליבה אל פני השטח של השמש 00:01:56.920 --> 00:02:03.540 אבל המסע הזה של האנרגיה מליבת השמש עד לפני השטח יכול לקחת עד 100 אלף שנים! 00:02:03.800 --> 00:02:07.660 אבל... כשהאנרגיה מהליבה מגיעה לפני השטח 00:02:08.000 --> 00:02:11.380 היא מטיילת, ביחד עם אור וחום, עד לכדור הארץ 00:02:11.720 --> 00:02:17.780 למעשה, לוקח לאור רק 8 דק' לעבור 150 מיליון קילומטרים 00:02:18.140 --> 00:02:20.140 דרך החלל לכדור הארץ 00:02:20.500 --> 00:02:22.820 זה לא כזה הרבה זמן 00:02:23.800 --> 00:02:26.160 "מסקנה" 00:02:26.160 --> 00:02:28.100 אז בואו נסכם- 00:02:28.100 --> 00:02:30.100 האנרגיה נוצרת בליבת השמש 00:02:30.360 --> 00:02:32.700 היא עוברת לאט מאוד לפני השטח של השמש 00:02:32.700 --> 00:02:36.800 ואז היא עוברת מסלול מהיר מאוד לכדור הארץ בצורה של אור וחום 00:02:37.120 --> 00:02:41.200 ואני ואתה יכולים להרגיש את האנרגיה הזו כאור השמש 00:02:41.360 --> 00:02:46.580 בלי החום והאור שאנו מקבלים מהשמש, כדור הארץ היה רק כדור קפוא שעף בחלל 00:02:46.860 --> 00:02:49.700 מה שהיה די מבאס עבורנו... 00:02:50.340 --> 00:02:52.340 אז... תודה שמש! את כוכב אמיתי@