WEBVTT 00:00:03.110 --> 00:00:07.970 אנו, בני האדם על כדור הארץ, נהנים מצירוף מקרים נהדר. זה צירוף מקרים של זמן 00:00:07.970 --> 00:00:09.720 ושל מרחב. ושל מתמטיקה. 00:00:09.730 --> 00:00:14.630 זה צירוף המקרים: השמש רחבה בערך פי 400 מהירח, 00:00:14.630 --> 00:00:18.320 והיא גם רחוקה ממנו פי 400 בממוצע. 00:00:18.330 --> 00:00:22.110 הגודל הנראה של עצם בשמיים תלוי בגודלו ובמרחק שלו. 00:00:22.110 --> 00:00:28.240 לכן, השוויון בין המספרים האלה פירושו שהשמש והירח נראים לנו באותו הגודל בשמיים 00:00:28.440 --> 00:00:32.840 וכאן מצטרף עניין נוסף: לפעמים, הירח עובר בדיוק 00:00:32.840 --> 00:00:38.120 בין כדור הארץ והשמש. זה לא קורה לעיתים קרובות, אבל כשזה קורה, נוצר קסם. 00:00:38.120 --> 00:00:40.300 או אפילו טוב יותר: נוצר מדע. 00:00:40.300 --> 00:00:41.960 נוצר ליקוי חמה. 00:00:52.100 --> 00:00:56.620 ליקוי מאורות הוא מושג כללי באסטרונומיה למצב שבו עצם עובר בצלו 00:00:56.630 --> 00:00:59.100 של עצם אחר, שמחשיך או מסתיר אותו. 00:00:59.100 --> 00:01:03.989 ליקוי חמה מתרחש כשהירח מסתיר את השמש ומטיל את צלו על כדור הארץ, 00:01:03.989 --> 00:01:08.180 וליקוי ירח מתרחש כשכדור הארץ מסתיר את השמש, ומטיל צל על הירח. 00:01:08.180 --> 00:01:09.000 אבל איך זה קורה? 00:01:09.000 --> 00:01:14.250 הירח מקיף את כדור הארץ במשך חודש, וכדור הארץ מקיף את השמש במשך שנה. 00:01:14.250 --> 00:01:18.030 לו מסלולו של הירח היה בקו ישר ביחס למסלול כדור הארץ, והם היו חולקים 00:01:18.030 --> 00:01:23.110 את אותו המישור, היה ליקוי חמה בכל מולד ירח, וליקוי ירח בכל פעם שהיה ירח מלא. 00:01:23.110 --> 00:01:26.650 אבל זה לא המצב, כי מסלולו של הירח מוסט ביחס למסלול כדור הארץ 00:01:26.650 --> 00:01:28.200 בכ-5 מעלות. 00:01:28.200 --> 00:01:33.540 כלומר, במולד הירח, הירח נמצא כחמש מעלות מהשמש, 00:01:33.540 --> 00:01:39.000 ועובר "מעליה" או "מתחתיה" בשמיים, ומנקודת מבטנו הוא "מחטיא" אותה. 00:01:39.000 --> 00:01:43.939 אבל לפעמים הירח נמצא במקום הנכון ובזמן הנכון, ובמולד הירח, הוא נמצא 00:01:43.940 --> 00:01:48.600 בקו ישר בין השמש וכדור הארץ. כשזה קורה, יש ליקוי חמה. 00:01:49.080 --> 00:01:53.820 זה קורה לפחות פעמיים בשנה, ולפעמים אפילו חמש פעמים בשנה. 00:01:53.820 --> 00:01:58.780 מה שקורה באמת בחלל, זה שהירח מטיל צל ארוך. 00:01:58.780 --> 00:02:03.680 לרוב הצל הזה לא נופל על כדור הארץ, אבל בזמן ליקוי, הירח מטיל את צלו על כדור הארץ. 00:02:03.689 --> 00:02:08.950 למעשה, יש שני צללים מהירח, זה בתוך זה. אחד הוא כמו חרוט צר, 00:02:08.950 --> 00:02:13.220 שהולך ונהיה צר יותר ככל שהוא מתרחק מהירח. אם נמצאים בתוך החרוט הזה, 00:02:13.220 --> 00:02:16.880 הירח נראה גדול מספיק כדי להסתיר את השמש לחלוטין. כלומר הצל הזה 00:02:16.880 --> 00:02:21.520 אפל מאוד, והוא מכונה "אומברה", שזה בלטינית - ניחשתם נכון - "צל". 00:02:21.520 --> 00:02:26.160 מחוץ לצל האפל הזה יש אזור חרוטי רחב יותר שלמי שנמצא בתוכו 00:02:26.160 --> 00:02:30.920 השמש מוסתרת רק חלקית; עדיין אפשר לראות חלק ממנה מאחורי הירח. 00:02:30.930 --> 00:02:34.980 פחות אור מגיע אלינו, כך שאנחנו נמצאים בצל, אבל לא חשוך 00:02:34.980 --> 00:02:41.160 כמו בתוך האומברה. האזור הזה נקרא "פנאומברה", "פן" בלטינית זה "כמעט". 00:02:41.160 --> 00:02:46.020 כשהאומברה מכסה חלק מכדור הארץ, יש ליקוי חמה מלא. אבל איך זה נראה מכדור הארץ? 00:02:46.020 --> 00:02:50.540 ליקוי חמה מלא לא קורה מייד. קודם, הירח מסתיר חלק 00:02:50.550 --> 00:02:55.260 מהשמש, ואנחנו רואים שקע קטן בקצוות השמש. 00:02:55.260 --> 00:02:57.880 זאת תחילתה של הפנומברה שלאט לאט מכסה אותנו. 00:02:57.890 --> 00:03:03.530 כשהירח זז לאיטו, השקע גדל וגדל. השמש נראית כסהר עבה, 00:03:03.530 --> 00:03:04.590 ואז כסהר דק. 00:03:04.590 --> 00:03:09.500 כשהסהר של השמש הולך ונעשה דק, השמים הופכים חשוכים יותר, ואז, לבסוף, 00:03:09.500 --> 00:03:14.510 הירח מסתיר את השמש לחלוטין - האומברה מכסה את המקום שממנו מסתכלים. 00:03:14.510 --> 00:03:17.170 ובאותו הרגע, השמש מוסתרת לחלוטין. 00:03:17.170 --> 00:03:21.170 אולי תחשבו שאז השמיים חשוכים, וזה כמו לילה למשך כמה זמן. 00:03:21.170 --> 00:03:26.480 אבל ליקוי חמה מלא הוא יותר מכך. זה בגלל עטרת השמש. 00:03:26.480 --> 00:03:30.940 נרחיב בנושא בעתיד, אך העטרה היא האטמוספרה של השמש, 00:03:30.950 --> 00:03:37.060 מעטפת קלילה של גז שעוטפת את השמש מפני השטח שלה ועד מיליוני קילומטרים מעליהם. 00:03:37.060 --> 00:03:41.700 היא חיוורת מאוד, ולכן האור החזק של השמש מסתיר אותה 00:03:41.709 --> 00:03:42.629 לחלוטין. 00:03:42.629 --> 00:03:47.319 אבל כשהירח מסתיר את פני השמש, אפשר לראות את עטרתה. היא מקיפה 00:03:47.319 --> 00:03:52.110 את השמש, ונראית כסיבים וקנוקנות המשתרעים בשמיים. זה מראה יפהפה. 00:03:52.110 --> 00:03:56.409 אני מכיר אנשים רבים שאמרו שזה הדבר המרהיב ביותר שראו מימיהם. 00:03:56.409 --> 00:04:01.009 וזה לא הכול. קצה הירח אינו חלק, יש בו מכתשים וגומות. 00:04:01.009 --> 00:04:06.440 מכתשים על קצה הירח מאפשרים לאור השמש לחדור מבעדם. אנחנו רואים את הנקודות הבהירות האלה 00:04:06.450 --> 00:04:10.250 מסביב לשמש המוסתרת. הן מכונות "חרוזי ביילי", כי האסטרונום האנגלי 00:04:10.250 --> 00:04:14.370 פרנסיס ביילי היה הראשון לתאר את התופעה ב-1836. 00:04:14.370 --> 00:04:19.199 מכיוון שהירח והשמש נראים באותו הגודל, השמש מוסתרת לחלוטין לזמן קצר. 00:04:19.199 --> 00:04:22.909 זה יכול להימשך עד שבע או שמונה דקות. זה משך הזמן 00:04:22.909 --> 00:04:27.210 שהאומברה נעה מנקודה לנקודה על כדור הארץ. לאחר מכן, כשהירח מתחיל 00:04:27.210 --> 00:04:32.009 להתרחק מפני השמש, רק נקודה אחת של השמש היא גלויה לרגע, 00:04:32.009 --> 00:04:35.719 בוהקת לצד הירח. לפעמים רואים עיגול של אור 00:04:35.719 --> 00:04:40.270 מסביב לפני הירח, ויחד עם הנקודה הבוהקת, זה נראה כמו טבעת אירוסין שמימית. 00:04:40.270 --> 00:04:43.010 למעשה, זה נקרא "תופעת טבעת היהלום". 00:04:43.010 --> 00:04:47.300 ואז הירח מתרחק מהשמש, וסדר ההתרחשות מתהפך. 00:04:47.300 --> 00:04:51.839 האומברה אינה, אבל אנחנו עדיין עומדים בצל הפנאומברה. השמש נראית כסהר דק, 00:04:51.839 --> 00:04:55.409 ואז כסהר עבה. ואז נותר רק שקע קטן בצד, ולאחר מכן האירוע נגמר. 00:04:55.409 --> 00:04:59.619 צל האומברה של הירח קטן יחסית במקום שבו הוא מצל על כדור הארץ, 00:04:59.619 --> 00:05:03.909 ולכן ליקוי חמה מלא הוא אירוע מקומי. אם תהיו צפון או דרום משם, לא תראו ליקוי מלא, 00:05:03.909 --> 00:05:09.029 תראו רק ליקוי חלקי. זה עדיין מגניב, אבל לא כמו ליקוי חמה מלא. 00:05:09.029 --> 00:05:13.400 זכרו גם שמסלול הירח מסביב לכדור הארץ הוא אליפטי. כלומר לפעמים 00:05:13.409 --> 00:05:15.639 הוא קרוב יותר לכדור הארץ, ולפעמים רחוק יותר. 00:05:15.639 --> 00:05:19.330 אם יש ליקוי חמה כשהירח נמצא רחוק יותר, הוא יכול 00:05:19.330 --> 00:05:24.259 להיראות קטן יותר מהשמש. הוא לא חוסם את השמש לחלוטין, ונשארת 00:05:24.259 --> 00:05:26.889 טבעת של אור מסביב לעיגול השחור של הירח. 00:05:26.889 --> 00:05:31.589 זה נראה כמו טבעת, והתופעה הזאת נקראת ליקוי חמה טבעתי. 00:05:31.589 --> 00:05:36.029 רבים חושבים שאם מסתכלים על ליקוי חמה, עלולים להתעוור לחלוטין. 00:05:36.029 --> 00:05:42.149 זה לא נכון. אבל חלק מהשלבים בצפייה בליקויי חמה מסוכנים יותר מאחרים. 00:05:42.149 --> 00:05:46.419 כמובן, לא מומלץ לעמוד ולהסתכל על השמש. 00:05:46.419 --> 00:05:50.990 כואב להסתכל על השמש הלא לקויה ליותר מרגע, והכאב נובע 00:05:50.990 --> 00:05:55.450 מהנזק שקרינת השמש גורמת לרשתית העין. לכן, זה לא מומלץ. 00:05:55.450 --> 00:05:56.100 מן הסתם! 00:05:56.110 --> 00:06:01.249 אבל כשצופים בליקוי חמה, הבעיה היא בסוף ההסתרה של השמש. במהלכה, 00:06:01.249 --> 00:06:05.360 חשוך, ולכן האישונים שלנו מתרחבים כדי לאפשר לאור לחדור פנימה. אבל אז 00:06:05.360 --> 00:06:09.879 מפציע הבזק אור כשהירח מתרחק, והוא חזק מספיק כדי לפגוע ברשתית. 00:06:09.879 --> 00:06:14.429 זאת הסיבה שאסטרונומים ממליצים להיזהר בזמן צפייה בליקוי חמה, 00:06:14.429 --> 00:06:16.149 כי ההבזק הזה יכול להפתיע. 00:06:16.149 --> 00:06:20.580 בעת צפייה בשמש, אסור פשוט להסתכל בה. יש צורך בציוד מגן, 00:06:20.580 --> 00:06:25.360 ולוודא שיש לכם מסנני אור מאושרים; לא כדאי להשתמש במשהו שמצאתם בבית, 00:06:25.360 --> 00:06:30.119 כמו דיסק או סרט צילום ישן 00:06:30.119 --> 00:06:31.080 בתור מסנן. 00:06:31.080 --> 00:06:35.119 הם עלולים לאפשר ליותר מדי אור תת-אדום ועל-סגול להגיע לעיניים שלכם, והאישונים שלכם יתרחבו, 00:06:35.119 --> 00:06:37.369 כך שהבעיה רק תחריף. 00:06:37.369 --> 00:06:41.490 חברות רבות מייצרות מסננים לא יקרים שמתאימים לצפייה בשמש; יש קישורים 00:06:41.490 --> 00:06:43.779 בתיאור, עם מידע נוסף בנושא. 00:06:43.779 --> 00:06:48.139 אין צורך לדאוג לעיניים כשצופים בליקוי ירח. 00:06:48.139 --> 00:06:52.429 במקרה הזה, כדור הארץ הוא שמסתיר את השמש, וכדור הארץ מטיל צל 00:06:52.429 --> 00:06:54.349 על הירח. אז תתפרעו! 00:06:54.349 --> 00:06:58.099 אבל הבדל גדול בין שני סוגי הליקויים הוא המקומות שמהם אפשר לצפות בהם. 00:06:58.099 --> 00:07:03.379 ליקוי חמה נראה רק מנקודה מסוימת בכדור הארץ, או מרצועה מסוימת על פניו, 00:07:03.379 --> 00:07:06.469 שנוצרת כשהצל של הירח נע על פני השטח של כדור הארץ. 00:07:06.469 --> 00:07:10.669 אבל ליקוי ירח קורה כשכדור הארץ מטיל צל על הירח, אז כל מי שנמצא על כדור הארץ 00:07:10.669 --> 00:07:15.439 ופונה לכיוון הירח יכול לראות את ליקוי הירח. לכן ראיתי עשרות ליקויי ירח 00:07:15.439 --> 00:07:20.599 אבל לעולם לא ראיתי ליקוי חמה מלא. מעולם לא הייתי במקום הנכון ובזמן הנכון. 00:07:20.600 --> 00:07:21.580 לא שאני ממורמר בגלל זה. 00:07:21.580 --> 00:07:25.900 גם לכדור הארץ יש אומברה ופנאומברה. כשהירח עובר בפנאומברה של 00:07:25.909 --> 00:07:29.909 כדור הארץ, האור כמעט ולא מתעמעמם, ובקושי רואים זאת. אבל כשהירח נע 00:07:29.909 --> 00:07:34.349 עוד ועוד לפנאומברה, הוא מחשיך. לפעמים הוא משנה את צבעו לכתום עמוק 00:07:34.349 --> 00:07:35.289 או אדום כדם. 00:07:35.289 --> 00:07:38.569 זה מכיוון שכדור הארץ חוסם את אור השמש שהאיר את הירח, 00:07:38.569 --> 00:07:42.440 והאור היחיד שמגיע אליו עובר דרך החלק העבה ביותר באטמוספרה שלנו. 00:07:42.440 --> 00:07:46.020 לכן האור הכחול והירוק נחסם, ורק האור האדום מגיע. 00:07:46.020 --> 00:07:50.100 לכן הירח והשמש נראים לנו אדומים כשהם באופק, זורחים ושוקעים. 00:07:50.100 --> 00:07:55.099 כשמסתכלים בירח האדום הלקוי, רואים את האור מכל 00:07:55.099 --> 00:07:59.999 הזריחות והשקיעות בעולם שמאירות את הירח, והאור הזה חוזר אלינו. 00:07:59.999 --> 00:08:04.339 לבסוף, הירח עובר באומברה של כדור הארץ, ומתחיל הליקוי האמיתי. 00:08:04.339 --> 00:08:08.369 בהתחילה נראה שיש בו שקע, קשת מעוגלת שהיא הצל של קצה 00:08:08.369 --> 00:08:12.689 כדור הארץ. הירח נע עוד ועוד לתוך הצל עד שהוא חשוך לחלוטין. 00:08:12.689 --> 00:08:16.089 כדור הארץ גדול מהירח, ולכן האומברה שלו גדולה יותר. 00:08:16.089 --> 00:08:20.639 בעוד ליקוי חמה נמשך כמה דקות, ליקוי ירח מלא נמשך כשעתיים. 00:08:20.639 --> 00:08:24.849 פעם ראיתי ליקוי ירח שהעלים את הירח עד כדי כך שחיפשתי את הירח בשמים במשך דקה! 00:08:24.849 --> 00:08:28.719 אין הרבה דברים חדשים לגלות על ליקויי ירח, אבל אם יודעים 00:08:28.719 --> 00:08:33.219 קצת גאומטריה, אפשר להשתמש בגודל ובצורה של צל כדור הארץ על הירח 00:08:33.219 --> 00:08:35.539 כדי לחשב את הגודל היחסי של כדור הארץ והירח. 00:08:35.540 --> 00:08:40.480 זה בדיוק מה שעשו ביוון העתיקה, והמספר שהגיעו אליו מדויק למדי. הם גם ידעו 00:08:40.490 --> 00:08:44.399 מה גודל כדור הארץ בזכות שיטות אחרות, אז הם הגיעו להערכה לא רעה 00:08:44.399 --> 00:08:48.980 לגודל הירח, כמעט אלפיים שנה לפני המצאת הטלסקופ! 00:08:48.980 --> 00:08:53.100 הם גם ידעו שצל כדור הארץ הוא עגול, מה שאומר 00:08:53.100 --> 00:08:57.680 שעל כדור הארץ להיות עגול. לו כדור הארץ היה שטוח, הוא היה מטיל צל דק, 00:08:57.680 --> 00:09:01.360 אבל זה לא המצב. הם היו די חכמים, ביוון העתיקה. 00:09:01.360 --> 00:09:04.930 דבר אחרון. בגלל כוחות גאות של כדור הארץ - נושא שנלמד עליו 00:09:04.930 --> 00:09:09.389 בפירוט בהמשך - הירח מתרחק לאט לאט מכדור הארץ, 00:09:09.389 --> 00:09:11.449 בכארבעה סנטימטרים בשנה. 00:09:11.449 --> 00:09:16.740 בנסיגתו, הוא הולך ונעשה קטן יותר בשמיים. כלומר, בסופו של דבר, 00:09:16.750 --> 00:09:21.750 הוא יהיה רחוק מכדי לכסות את השמש לחלוטין, ולא יהיו עוד ליקויי חמה מלאים. 00:09:21.750 --> 00:09:26.580 זה יקרה בעוד כמיליארד שנה בערך. כדאי שתצפו בליקויי חמה כל עוד אפשר. 00:09:26.580 --> 00:09:30.399 היום למדתם שליקוי חמה מתרחש כשהירח מסתיר את השמש ומטיל צל 00:09:30.400 --> 00:09:34.780 על כדור הארץ, וליקוי ירח מתרחש כשכדור הארץ מטיל צל על הירח. 00:09:34.780 --> 00:09:38.380 זה לא קורה בכל שבועיים כי מסלול הירח מוסט ביחס לכדור הארץ. ואם אתם 00:09:38.390 --> 00:09:41.890 פיקחים, תוכלו להשתמש בליקויי ירח כדי לחשב את גודלם של כדור הארץ והירח. 00:09:41.890 --> 00:09:47.031 הפרק הזה הובא אליכם על ידי "סקוורספייס". בגרסה החדשה של הפלטפורמה שלהם, "סקוורספייס 7", 00:09:47.031 --> 00:09:52.491 יש ממשק מעוצב מחדש, שילוב של גטי אימג'ס ואפליקציות של גוגל, תבניות חדשות 00:09:52.500 --> 00:09:58.020 ופיצ'ר חדש בשם "קאבר פייג'ס". נסו את סקוורספייס והכניסו את הקוד "קראש קורס" 00:09:58.020 --> 00:10:02.060 כדי לקבל הצעה מיוחדת. 00:10:02.060 --> 00:10:07.020 "קראש קורס" אסטרונומיה מופק בשיתוף PBS אולפנים דיגיטליים. לכו לערוץ שלהם 00:10:07.020 --> 00:10:12.460 וגלו עוד סרטונים מגניבים. כותב הפרק הוא אני, פיל פלייט. עורך התסריט הוא 00:10:12.460 --> 00:10:17.040 בלייק דה פסטינו, והיועצת שלנו היא ד"ר מישל ת'אלר. הבמאים הם ניקולס ג'נקינס 00:10:17.040 --> 00:10:21.100 ומייקל ארנדה. ניקול סוויני היא העורכת, וצוות הגרפיקה הוא Thought Cafe.