WEBVTT 00:00:03.110 --> 00:00:07.970 Mi emberek itt a Földön egy véletlen egybeesésnek köszönhetjük a létezésünket. Ez az idő, 00:00:07.970 --> 00:00:09.720 és a tér egybeesése. És a mateké. 00:00:09.730 --> 00:00:14.630 Az egybeesés pedig ez: a Nap kb. 400-szor szélesebb a Holdnál és 00:00:14.630 --> 00:00:18.320 kb. 400-szor messzebb van, mint a Hold. 00:00:18.330 --> 00:00:22.110 Egy égitest látszólagos mérete az égen két dologtól függ: a méretétől és a távolságától. 00:00:22.110 --> 00:00:26.940 Tehát, mivel ez a két szám a Nap és a Hold esetében egyenlő, a két égitest egyforma méretűnek 00:00:26.940 --> 00:00:28.450 tűnik az égen. 00:00:28.450 --> 00:00:32.840 És itt jön egy másik érdekesség: néha a Hold pont 00:00:32.840 --> 00:00:38.120 a Nap és a Föld között halad el. Ez nem történik olyan gyakran, de ha mégis, akkor varázslat történik. 00:00:38.120 --> 00:00:40.300 Vagy még jobb: tudomány. 00:00:40.300 --> 00:00:41.960 Ez a napfogyatkozás. 00:00:52.100 --> 00:00:56.620 Egy "fogyatkozás" egy általános kifejezés a csillagászatban, amikor egy égitest egy másik 00:00:56.630 --> 00:00:59.100 árnyékába kerül, elsötétítve azt. 00:00:59.100 --> 00:01:03.989 Napfogyatkozáskor a Hold takarja ki a Napot, beárnyékolva a Földet és 00:01:03.989 --> 00:01:08.180 holdfogyatkozáskor a Föld takarja a Napot, beárnyékolva a Holdat. 00:01:08.180 --> 00:01:09.000 De hogyan is történik mindez? 00:01:09.000 --> 00:01:14.250 Nos, a Hold havonta egyszer kerüli meg a Földet, a Föld pedig évente egyszer kerüli meg a Napot. 00:01:14.250 --> 00:01:18.030 Ha a Hold pályája tökéletesen egybeesne a Földével, tehát ugyanabban 00:01:18.030 --> 00:01:23.110 a síkban lennének, akor minden újholdkor napfogyatkozás és minden teliholdkor holdfogyatkozás lenne. 00:01:23.110 --> 00:01:26.650 De ez nem így van. Mivel a Hold pályája a Földéhez képest 00:01:26.650 --> 00:01:28.200 5 fokkal meg van döntve. 00:01:28.200 --> 00:01:33.540 Ez azt jelenti, hogy újholdkor a Hold akár 5 fokkal is távolabb lehet a Naptól, 00:01:33.540 --> 00:01:39.000 "felülről" vagy "alulról" kikerülve a Napot az égen, ezáltal elvétve azt a mi nézőpontunkból. 00:01:39.000 --> 00:01:43.939 De néha a Hold épp a megfelelő időben van a megfelelő helyen és újholdkor 00:01:43.939 --> 00:01:48.119 tökéletesen egy vonalba esik a Nappal és a Földdel. Amikor ez történik, 00:01:48.120 --> 00:01:53.820 napfogyatkozást látunk. Ez az együttállás minimum évente kétszer, néha akár ötször is megtörténik. 00:01:53.820 --> 00:01:58.780 Ami ekkor az űrben ténylegesen történik az az, hogy a Hold egy hosszú árnyékot vet. Általában 00:01:58.780 --> 00:02:03.680 ez az árnyék nem érinti a Földet, azonban napfogyatkozáskor a Hold árnyéka eléri a Föld felszínét. 00:02:03.689 --> 00:02:08.950 Valójában, a Hold két féle árnyékot vet. Egyiket a másikon belül. Az egyik egy szűk tölcsér 00:02:08.950 --> 00:02:13.220 ami a Holdtól indulva keskenyedik. Ha valaki ezen belül helyezkedik el, 00:02:13.220 --> 00:02:16.880 akkor a Hold elég nagynak látszik, hogy teljesen eltakarja a Napot. Ez azt jelenti, hogy az árnyék nagyon 00:02:16.880 --> 00:02:21.520 sötét, ezt umbrának nevezzük (ami latinul árnyékot jelent). 00:02:21.520 --> 00:02:26.160 Az umbraárnyékon kívül van egy szélesebb kúpszerű terület, ahol 00:02:26.160 --> 00:02:30.920 a Nap csak részlegesen van eltakarva. Egy része kilátszik a Hold mögül. 00:02:30.930 --> 00:02:34.980 Erre a területre is kevesebb fény jut, tehát szigorúan véve le van árnyékolva, de nem annyira 00:02:34.980 --> 00:02:41.160 mint az umbrában. Ezt a területet "penumbrának" hívják. A "pen" latinul azt jelenti: majdnem. 00:02:41.160 --> 00:02:46.020 Amikor az umbra eléri a Földet, teljes napfogyatkozást láthatunk. De hogyan néz ez ki a földről? 00:02:46.020 --> 00:02:50.540 A teljes napfogyatkozás nem azonnal következik be. Először, a Hold széle bekúszik 00:02:50.550 --> 00:02:55.260 a Nap elé, egy kis bemélyedést képezve a Nap peremén, ahogy azt a Földről látjuk 00:02:55.260 --> 00:02:57.880 (ez a penumbra, amint fokozatosan fölénk kerül). 00:02:57.890 --> 00:03:03.530 Ahogy a Hold lassan mozog, a bemélyedés nő és egy falat lesz belőle. A Nap egy vastag sarlóvá alakul, 00:03:03.530 --> 00:03:04.590 aztán egy vékonnyá. 00:03:04.590 --> 00:03:09.500 Amint a Nap egyre vékonyabb lesz az ég kezd elsötétülni. Aztán végül, a 00:03:09.500 --> 00:03:14.510 hold sötét korongja teljesen eltakarja a Napot - az umbra fölénk kúszik. 00:03:14.510 --> 00:03:17.170 Ebben a pillanatban kezdetét veszi a teljesség. 00:03:17.170 --> 00:03:21.170 Azt gondolhatnád, hogy ez csak annyit jelent, hogy az ég elsötétül, mint éjszaka 00:03:21.170 --> 00:03:26.480 egy időre. De teljes napfogyatkozás sokkal több ennél. Ez a Nap koronájának köszönhető. 00:03:26.480 --> 00:03:30.940 Ahogy a későbbiekben majd megismerjük, a korona a Nap atmoszférája, 00:03:30.950 --> 00:03:37.060 egy éterien vékony gázburok, ami a Nap felszínétől több millió kilóméterig terjed. 00:03:37.060 --> 00:03:41.700 Ez igen halvány, és ezért általában a Napból érkező fényes 00:03:41.709 --> 00:03:42.629 sugarak elnyomják. 00:03:42.629 --> 00:03:47.319 De amikor a Hold kitakarja a Nap felszínét, a korona láthatóvá válik. Körülveszi 00:03:47.319 --> 00:03:52.110 a Napot, szálakat és indákat formálva az égen, hihetetlenül gyönyörű látványt nyújtva. 00:03:52.110 --> 00:03:56.409 Több embert ismerek, akik szerint ez a legcsodálatosabb dolog, amit valaha láttak. 00:03:56.409 --> 00:04:01.009 És van még. A Hold felszíne nem teljesen sima - kráterek és egyéb mélyedések borítják. 00:04:01.009 --> 00:04:06.440 A Hold peremén található kráterek átengedik a napsugarak egy részét. Ezeket világos foltokként látjuk 00:04:06.450 --> 00:04:10.250 az eltakart Nap körül, és Baily gyöngyeinek nevezzük - mivel először az 00:04:10.250 --> 00:04:14.370 angol csillagász Francis Baily írta le őket 1836-ban. 00:04:14.370 --> 00:04:19.199 Mivel a Hold és a Nap mérete alig különbözik a Földről nézve, a teljesség rövid. 00:04:19.199 --> 00:04:22.909 A leghosszabb idő, amíg tarthat kb. 7-8 perc. Eddig tart 00:04:22.909 --> 00:04:27.210 amíg az umbra végigvonul a Föld egy adott területén. Amikor a teljesség véget ér, a Hold elkezd 00:04:27.210 --> 00:04:32.009 kimenni a Nap elől. Egy pillanatig a Napnak csak egy kis része tűnik elő 00:04:32.009 --> 00:04:35.719 vakítóan világítva a Hold egyik oldalán. Néha egy fény kör jelenhet meg 00:04:35.719 --> 00:04:40.270 a Hold körül, ami együtt a világos folttal úgy néz ki, mint egy mennyei jegygyűrű. 00:04:40.270 --> 00:04:43.010 Igazából, ezt Gyémánt Gyűrű hatásnak hívják. 00:04:43.010 --> 00:04:47.300 Ezek utána Hold kérlelhetetlenül eltávolodik a Naptól és az események sorrendje megfordul. 00:04:47.300 --> 00:04:51.839 Az umbra tovább áll, de a penumbra árnyéka még mindig fölöttünk marad. A Nap először egy vékony, 00:04:51.839 --> 00:04:55.409 majd egy vastag sarló alakját veszi fel. Végül csak egy szelet hiányzik belőle, aztán az egész véget ér. 00:04:55.409 --> 00:04:59.619 A Hold umbrája elég kicsi területet érint a Földön, ezért a teljes napfogyatkozás 00:04:59.619 --> 00:05:03.909 helyi esemény. Ha túlságosan északra vagy délre vagyunk, akkor nem látjuk a teljes napfogyatkozást, 00:05:03.909 --> 00:05:09.029 csak részlegeset. Ami még mindig király, de hiányzik belőle a teljes napfogyatkozás misztikuma. 00:05:09.029 --> 00:05:13.400 Ne feledjük, hogy a Hold pályája a Föld körül egy ellipszis. Ez azt jelenti, hogy 00:05:13.409 --> 00:05:15.639 néha közelebb van a Földhöz, néha távolabb. 00:05:15.639 --> 00:05:19.330 Ha a napfogyatkozás akkor történik, amikor a Hold a Földtől távolabb tartózkodik, akkor a Hold 00:05:19.330 --> 00:05:24.259 a Napnál kisebbnek látszik az égen. Nem takarja ki teljesen a Napot 00:05:24.259 --> 00:05:26.889 és a Napból marad egy vékony gyűrű a Hold körül. 00:05:26.889 --> 00:05:31.589 A szakszó erre a jelenségre: annulus. Ezért ezt az eseményt annuláris napfogyatkozásnak hívják. 00:05:31.589 --> 00:05:36.029 Sok ember azt gondolja, hogy ha a teljes napfogyatkozást szabad szemmel nézi, akkor átmenetileg vagy teljesen 00:05:36.029 --> 00:05:42.149 megvakulhat. Ez nem teljesen igaz. De, a napfogyatkozás bizonyos fázisai veszélyesebbek a többinél. 00:05:42.149 --> 00:05:46.419 Úgy értem, nyilványvalóan nem jó ötlet csak úgy belebámulni a Napba. 00:05:46.419 --> 00:05:50.990 Úgy általában egy pillanatnál tovább a Napba nézni fájdalmas. Ez a fájdalom a 00:05:50.990 --> 00:05:55.450 Napból érkező retinát károsító hatásából ered. Nem javaslom kipróbálni. 00:05:55.450 --> 00:05:56.100 [Döh] 00:05:56.110 --> 00:06:01.249 De napfogyatkozás nézésekor a valódi veszély a teljesség végén jelentkezik. A teljes napfogyatkozás 00:06:01.249 --> 00:06:05.360 alatt sötét van. Tehát a pupillák kitágulnak, hogy több fényt engedjenek be. Ám ezután, 00:06:05.360 --> 00:06:09.879 a hirtelen érkező napfény, amikor a Hold odébb áll, elég erős, hogy károsítsa a retinát. 00:06:09.879 --> 00:06:14.429 Emiatt a csillagászok azt javasolják, hogy különleges odafigyeléssel nézzünk napfogyatkozást, mivel ez a 00:06:14.429 --> 00:06:16.149 felvillanó fény meglepetésként érhet. 00:06:16.149 --> 00:06:20.580 A Napot nézve, ne csak állj és bámulj, hanem mindig viselj megfelelő védőszemüveget. 00:06:20.580 --> 00:06:25.360 És győződj meg róla, hogy a filter megfelel a biztonsgi követelményeknek, ne próbáld ki a házilag készített trükköket, 00:06:25.360 --> 00:06:30.119 amikről hallhattál - mint például: keresztülnézni egy régi CD-n vagy DVD-n, esetleg egy régi fényképezőgép 00:06:30.119 --> 00:06:31.080 filmen, szűrőként használva azt. 00:06:31.080 --> 00:06:35.119 Ezek túl sok infravörös vagy ultraibolya sugárzást engedhetnek át és ráadásul kitágíthatják a 00:06:35.119 --> 00:06:37.369 pupillát, még tovább rontva a helyzetet. 00:06:37.369 --> 00:06:41.490 Sok cég készít olcsó szűrőket, amik kiválóak a Nap megfigyelésére, ezekről 00:06:41.490 --> 00:06:43.779 a videóban található linkre kattintva szerezhetsz információt. 00:06:43.779 --> 00:06:48.139 Ellenben nem kell aggódnod a szemed épsége miatt holdfogyatozás nézésekor. 00:06:48.139 --> 00:06:52.429 Mert ekkor a Föld takarja ki a Napot és a Föld árnyéka 00:06:52.429 --> 00:06:54.349 vetődik a Holdra. Szóval, nézheted ahogy akarod. 00:06:54.349 --> 00:06:58.099 De egy nagy különbség a kétféle fogyatkozás között, hogy ki láthatja. 00:06:58.099 --> 00:07:03.379 A napfogyatkozás egy adott helyre, vagyis inkább egy sávra, korlátozódik a Földön 00:07:03.379 --> 00:07:06.469 ahogy a Hold umbrája végighalad a Föld felszínén. 00:07:06.469 --> 00:07:10.669 De holdfogyatkozáskor a Hold kerül be a Föld árnyékába, tehát bárki a Földön, 00:07:10.669 --> 00:07:15.439 aki a Hold felé néz, láthatja. Emiatt már több tucat holdfogyatkozást láttam 00:07:15.439 --> 00:07:20.599 de teljes napfogyatkozást soha. Sosem voltam jó időben a jó helyen. 00:07:20.600 --> 00:07:21.580 Nem mintha érdekelne. 00:07:21.580 --> 00:07:25.900 A Földnek is van umbrális és penumbrális árnyéka. Amikor a Hold először lép a Föld 00:07:25.909 --> 00:07:29.909 penumbrájába, a beárnyékolás annyira csekély, hogy alig vehető észre. De ahogy a Hold egyre mélyebbre hatol a 00:07:29.909 --> 00:07:34.349 penumbrában, egyre sötétebb lesz. Néha megváltoztatja a színét, sötét narancsra, vagy 00:07:34.349 --> 00:07:35.289 vérvörösre. 00:07:35.289 --> 00:07:38.569 Ez azért van, mert a Föld elkezdi kitakarni a Holdra érkező napsugarakat, 00:07:38.569 --> 00:07:42.440 és csak azok érik el a Holdat, amik a Föld atmoszféráján keresztül haladtak. 00:07:42.440 --> 00:07:46.020 Ez kiszűri a kék és zöld fényt, csak a vöröset engedve át. 00:07:46.020 --> 00:07:50.100 Emiatt látjuk a Holdat és a Napot vörösnek a horizonton, amikor felkelnek vagy 00:07:50.100 --> 00:07:55.099 lenyugszanak. Amikor holdfogyatkozáskor a vörös Holdat nézzük, akkor az összes 00:07:55.099 --> 00:07:59.999 napfelkelte és naplemente fényét látjuk visszaverődni a Holdról. 00:07:59.999 --> 00:08:04.339 Végül, a Hold belép a Föld umbrájába és kezdetét veszi a teljes fogyatkozás. Először 00:08:04.339 --> 00:08:08.369 úgy néz ki, mintha beleharaptak volna - ez az ív a Föld árnyéka. 00:08:08.369 --> 00:08:12.689 A Hold egyre tovább halad az árnyékban, amíg teljesen elsötétül. 00:08:12.689 --> 00:08:16.089 A Föld nagyobb, mint a Hold, ezért umbrája is sokkal szélesebb. Míg egy 00:08:16.089 --> 00:08:20.639 napfogyatkozás nem tart tovább pár percnél, egy teljes holdfogyatkozás akár két óráig is tarthat. Egyszer 00:08:20.639 --> 00:08:24.849 láttam egy holdfogyatkozást, ami annyira sötét volt, hogy egy percig is eltartott, hogy megtaláljam a Holdat az égen. 00:08:24.849 --> 00:08:28.719 Nem sok újat lehet felfedezni a holdfogyatkozással kapcsolatban. De ha 00:08:28.719 --> 00:08:33.219 értesz egy kicsit a geometriához, akkor a Föld Holdra vetett árnyékának méretét és alakját fölhasználva 00:08:33.219 --> 00:08:35.539 megkaphatod a Föld relatív méretét a Holdhoz képest. 00:08:35.540 --> 00:08:40.480 Már az ókori görögök is tudták ezt és egész pontosan megbecsülték ezt a számot. Azt is kiszámolták, 00:08:40.490 --> 00:08:44.399 más módszerek segítségével, hogy milyen nagy a Föld, így egész jól meg tudták becsülni 00:08:44.399 --> 00:08:48.980 a Hold méretét...közel 2000 évvel a teleszkóp feltalálása előtt. 00:08:48.980 --> 00:08:53.100 Azt is felismerték, hogy a Föld árnyéka mindig egy kör, ami csak akkor lehetséges 00:08:53.100 --> 00:08:57.680 ha a Föld egy gömb. Ha a Föld lapos lenne, akkor néha vékony 00:08:57.680 --> 00:09:01.360 árnyékot vetne, de ilyen sosem történik. Tudtak valamit ezek az ókori görögök. 00:09:01.360 --> 00:09:04.930 Végül egy utolsó megjegyzés. A földi árapály miatt - amiről egy későbbi epizódban 00:09:04.930 --> 00:09:09.389 többet fogunk hallani - a Hold lassan távolodik a Földtől, kb. 00:09:09.389 --> 00:09:11.449 4 cm-rel évente. 00:09:11.449 --> 00:09:16.740 Ahogy egyre messzebb kerül, lassan egyre kisebbnek tűnik az égen. Ez azt jelenti, hogy 00:09:16.750 --> 00:09:21.750 végül túl messze lesz, hogy teljesen eltakarja a Napot. Emiatt nem lesz több teljes napfogyatkozás. 00:09:21.750 --> 00:09:26.580 Durván számolva, ez kb. egy milliárd év múlva fog bekövetkezni. Addig nézz napfogyatkozást, amíg tudsz. 00:09:26.580 --> 00:09:30.399 Ma megtanultuk, hogy napfogyatkozáskor a Hold eltakarja a Napot, tehát az árnyéka 00:09:30.400 --> 00:09:34.780 a Földre vetül és holdfogyatkozáskor a Föld árnyéka esik a Holdra. 00:09:34.780 --> 00:09:38.380 Azért nem láthatjuk őket kéthetente, mert a Hold pályája ferde. És ha elég okos vagy, 00:09:38.390 --> 00:09:41.890 a holdfogyatkozás segítségével ki tudod számolni a Föld és a Hold méretét. 00:09:41.890 --> 00:09:47.031 Ennek az epizódnak az elkészítését a Squarespace tette lehetővé. A legújabb verziójuk, a Squarespace Seven, 00:09:47.031 --> 00:09:52.491 teljesen megújult kezelő felülettel, Getty Image és Google App integrációval, új templátokkal és 00:09:52.500 --> 00:09:58.020 egy új, Cover Pages-nek nevezett, funkcióval bővült. Próbáld ki a Squarespace.com-on és üsd be a kódot: Crash Course 00:09:58.020 --> 00:10:02.060 fizetéskor különleges ajánlatokért. Squarespace. Kezdd itt. Juss el bárhova. 00:10:02.060 --> 00:10:07.020 A Crash Course Astronomy készült a PBS Digital Studios közreműködésével. Nézd meg az ő csatornájukat is és 00:10:07.020 --> 00:10:12.460 fedezz fel még több remek videót. Ezt az epizódot írtam én, Phil Plait. Szerkesztette 00:10:12.460 --> 00:10:17.040 Blake de Pastino és tanácsadónk Dr. Michelle Thaller. Társ-rendezte Nicholas Jenkins 00:10:17.040 --> 00:10:21.100 és Michael Aranda, szerkesztette Nicole Sweeney és illusztrálta a Thought Café csapata.