WEBVTT 00:00:02.800 --> 00:00:05.220 Pál levele az efezusiakhoz. 00:00:05.220 --> 00:00:08.514 A történet arról, hogy Pál hogyan jött Efezus városába, igazán érdekes. 00:00:08.520 --> 00:00:11.220 Olvashatsz róla a Cselekedetek 19. fejezetében. 00:00:11.220 --> 00:00:12.896 Efezus egy hatalmas város volt. 00:00:12.900 --> 00:00:16.240 Az imádás epicentruma volt a legtöbb görög és római istenségnek. 00:00:16.240 --> 00:00:20.340 Több mint két évig Pálnak volt ott egy igazán hatékony misszionáriusi jelenléte. 00:00:20.340 --> 00:00:22.640 Sok ember lett Jézus követője. 00:00:22.640 --> 00:00:27.640 Évekkel később, miután a rómaiak bebörtönözték, Pál ezt a levelet írta. 00:00:27.640 --> 00:00:31.580 A gondolatmenet a levélben két világosan elkülönülő részre oszlik. 00:00:31.580 --> 00:00:34.940 Az első felében Pál elénk tárja az evangélium történetét, 00:00:34.940 --> 00:00:38.660 hogy a történelem hogyan hágott tetőfokára, és Jézus, 00:00:38.660 --> 00:00:42.380 és ahogy ő megteremtette követőinek ezt a multi-etnikumú közösségét. 00:00:42.380 --> 00:00:45.960 A levél második fele kapcsolódik az elsőhöz az "ennélfogva" szócskával. 00:00:45.960 --> 00:00:49.980 Itt Pál azt tárja elénk, hogy az evangélium története hogy kéne hogy befolyásolja azt, ahogy élünk, 00:00:49.980 --> 00:00:55.840 élettörténetünk minden részét, a személyeset, szomszédságunkban, közösségeinkben és családjainkban. 00:00:55.840 --> 00:00:58.700 Úgyhogy merüljünk a mélybe és lássuk, hogy fejti ki mindezt Pál. 00:00:58.700 --> 00:01:04.420 Az első fejezet egy gyönyörű, zsidó stílusú verssel indul, melyben Pál dicsőíti az Atyaistent 00:01:04.420 --> 00:01:08.560 mindazokért a bámulatos dolgokért, amiket tett Jézus Krisztusban. 00:01:08.570 --> 00:01:14.600 Örök időktől fogva az Atyának az volt a szándéka, hogy kiválasztja és megáldja szövetséges népét. 00:01:14.600 --> 00:01:16.759 Gondolj itt Ábrahám családjára, 00:01:16.760 --> 00:01:19.260 és a Genezis 2. fejezete 1-3 versére. 00:01:19.260 --> 00:01:23.000 Jézuson keresztül most már bárkit be lehet fogadni abba a családba. 00:01:23.000 --> 00:01:26.900 Jézus halála befedi legrosszabb bűneinket, legnagyobb kudarcainkat. 00:01:26.900 --> 00:01:29.760 Jézusban megtaláljuk Isten kegyelmét. 00:01:29.760 --> 00:01:36.799 Valóban, Pál azt mondja, hogy a kegyelem egy egészen új utat nyitott meg számunkra ahhoz, hogy megértsük életünk minden részét. 00:01:36.800 --> 00:01:44.500 Azt mondja az 1.fejezet 10. versében, hogy Isten célja az volt, hogy egyesítsen minden dolgot a mennyben és a földön Krisztus alatt, 00:01:44.500 --> 00:01:46.500 ami egy cím, ami azt jelenti: Messiás. 00:01:46.500 --> 00:01:52.980 Isten terve mindig az volt, hogy legyen egy óriási családja, ami helyreállított emberekből áll, akik Jézusban, a Messiásban/ Megváltóban egyesülnek. 00:01:52.980 --> 00:01:59.080 Pál azt mondja, hogy ez az isteni cél akkor vált világossá, amikor először tett bennünket ezzé a családdá. 00:01:59.180 --> 00:02:02.275 Itt a zsidó nemzetiségűekre, Ábrahám családjára utal. 00:02:02.280 --> 00:02:06.020 De aztán arról beszél Pál, hogy ti - és itt a nem-zsidókra gondol - 00:02:06.020 --> 00:02:09.220 mindnyájan hallottatok Jézusról és az általa való üdvözülésről, 00:02:09.220 --> 00:02:13.720 és ti mindnyájan a Szentlélek munkája által kerültetek be ebbe a családba. 00:02:13.720 --> 00:02:18.530 Itt ő azokra az eseményekre utal, amikről a Cselekedetek történetei szólnak, hogy Isten Szelleme hogyan 00:02:18.530 --> 00:02:23.200 hozott össze zsidót és nem-zsidót egy családban, Jézusban. 00:02:23.200 --> 00:02:25.939 Pont úgy, ahogy Isten megígérte Ábrahámnak hosszú idővel ezelőtt. 00:02:25.940 --> 00:02:30.580 Vedd észre, hogy ebben a versben Pál hogyan kezd beszélni Istenről, az Atyáról, 00:02:30.580 --> 00:02:34.500 de aztán Jézusról, a Fiúról, és végül a Lélekről/ a Szellemről. 00:02:34.500 --> 00:02:36.260 Mind a három együtt működik. 00:02:36.260 --> 00:02:39.340 És Pál elmondja az evangélium történetét. Igazán klasszul. 00:02:39.340 --> 00:02:41.880 A vers után Pál egy imával válaszol. 00:02:41.881 --> 00:02:49.099 Imádkozik, hogy Jézusnak ezek a követői ne csak tudjanak róla, de személyesen tapasztalják meg az evangélium erejét, 00:02:49.100 --> 00:02:52.860 hogy ugyanaz az erő járja át őket, ami Jézust feltámasztotta holtából 00:02:52.860 --> 00:02:56.180 és az egész világ fejévé tette. 00:02:56.182 --> 00:03:01.700 A második fejezetben Pál visszamegy és kifejt néhány kulcsfontosságú gondolatot az 1. fejezetben szereplő versből 00:03:01.700 --> 00:03:05.860 különösen Isten kegyelméről és Jézusnak a soknemzetiségű családjáról. 00:03:05.860 --> 00:03:10.360 Azzal kezdi, hogy újra elmondja a történetet arról, hogy ezek a nem-zsidó keresztények hogy ismerték meg Jézust. 00:03:10.360 --> 00:03:15.340 Mielőtt hallottak volna Jézusról, fizikailag bár életben voltak, de spirituálisan halottak. 00:03:15.340 --> 00:03:19.200 Egy céltalan, önző, bűnös élet csapdájában leledzettek. 00:03:19.200 --> 00:03:22.660 Sötét, gonosz spirituális erők által megtévesztettek. 00:03:22.660 --> 00:03:26.726 De, bámulatra méltó módon Isten, nagy szeretetében és irgalmában megmentette őket. 00:03:26.726 --> 00:03:32.449 Megbocsátotta összes bűnüket, és életüket összekapcsolta Jézus feltámadt életével. 00:03:32.449 --> 00:03:34.500 Az életbe is visszahozta őket. 00:03:34.500 --> 00:03:38.820 Úgyhogy most, hogy Jézus által újjá lettek szülve, 00:03:38.820 --> 00:03:45.320 örülhetnek annak, hogy felfedezik az új kihívásokat és célokat és feladatokat, melyeket Isten elébük állított. 00:03:45.320 --> 00:03:50.420 Nem csak meg lett mutatva nekik Isten kegyelme, de meg is lettek hívva egy új családba. 00:03:50.420 --> 00:03:54.703 Mielőtt Jézusról hallottak volna, ezek a nem-zsidó emberek nem csak el voltak vágva Istentől, 00:03:54.703 --> 00:04:00.000 el voltak vágva szövetséges népétől is, Ábrahám családjától, mégpedig egy igen gyakorlatias okból. 00:04:00.000 --> 00:04:04.660 A Sínai-szövetség parancsolatai mintegy határvonalat képeztek a család körül. 00:04:04.660 --> 00:04:08.300 Olyanok voltak, mint egy sorompó, ami a legtöbb nem-zsidó embert távol tartotta. 00:04:08.307 --> 00:04:13.747 De Jézusban a Tóra törvényei beteljesedtek és a sorompó, a korlát el lett távolítva. 00:04:13.760 --> 00:04:20.555 Ahogy Pál mondja, a két etnikai csoport "egy egységes emberiséggé vált, amely békében együtt tud élni." 00:04:20.560 --> 00:04:25.480 Pál a 3. fejezetben tovább csodálkozik azon az egyedi szerepen, amit kapott, 00:04:25.480 --> 00:04:28.220 a jó hír terjesztésében a nem-zsidó emberek körében. 00:04:28.220 --> 00:04:34.740 Bár börtönben van, köszönetet mond Istennek azért, hogy láthatta, ahogy ez a szövetséges család óriássá növekedett. 00:04:34.740 --> 00:04:37.820 Úgyhogy Pál a levél első felét egy másik imával zárja. 00:04:37.820 --> 00:04:45.270 Ezúttal azért imádkozik, hogy Jézus követői erősödjenek meg a Szentlélek által, hogy fogják fel és értsék meg 00:04:45.270 --> 00:04:48.140 a szeretetet, amit Krisztus az övéi iránt érez. 00:04:48.140 --> 00:04:51.420 A levél második fele Pál sebességváltásával kezdődik. 00:04:51.420 --> 00:04:57.720 Azzal a kihívással kezdi, hogy az olvasó feleljen az evangéliumi történetre azzal, ahogy a saját élettörténetét éli. 00:04:57.720 --> 00:05:01.300 A 4. fejezetet a gyülekezet mindennapi életével indítja. 00:05:01.300 --> 00:05:04.920 Ez a gyülekezet (vagy egyház) egy nagy család, sok különböző féle emberrel. 00:05:04.920 --> 00:05:07.740 De ő hangsúlyozza, hogy ők egyek. 00:05:07.740 --> 00:05:09.660 Az "egy" kulcsszó ebben a fejezetben. 00:05:09.660 --> 00:05:12.600 Ők egy test, melyet a Lélek/ Szellem egyesít. 00:05:12.600 --> 00:05:14.780 Egy Uruk van és egy hitük. 00:05:14.780 --> 00:05:17.640 Egy keresztségük. Egy Istenben hisznek. 00:05:17.640 --> 00:05:19.660 Sokmindenben egyek. 00:05:19.660 --> 00:05:24.220 Viszont, mondja Pál, az egység nem ugyanaz, mint az uniformizmus. 00:05:24.220 --> 00:05:30.360 Azzal folytatja, hogy kifejti, hogy bár Jézus új családja sok különböző féle emberből áll, 00:05:30.360 --> 00:05:36.380 de mindnyájukat ugyanaz az egy Szent Szellem tölti el erővel, s mindegyikük saját egyedi tehetségüket és szenvedélyeiket használják arra, hogy szolgáljanak 00:05:36.380 --> 00:05:39.700 és szeressék egymást, és építsék fel az egyházat. 00:05:39.700 --> 00:05:41.880 Itt két igazán klassz metaforát használ. 00:05:41.880 --> 00:05:45.080 Az egyik az egyház felépítése, mint egy új templomé. 00:05:45.080 --> 00:05:50.420 A másik, hogy mindnyájukból egy új emberiség lesz Jézussal az élen. 00:05:50.420 --> 00:05:54.540 Ez az új emberiség egy olyan metafora, amelyet tovább alkalmaz a következő pár fejezetben. 00:05:54.540 --> 00:05:59.780 Pál kihívásként állítja minden keresztény elé, hogy vetkezzék le régi emberiességüket, mint egy régi ruhát 00:05:59.780 --> 00:06:04.620 és öltsék fel új emberiességüket, melyben Isten képe helyre lett állítva. 00:06:04.620 --> 00:06:09.520 Aztán tovább megy ebbe a hosszú szakaszba, melyben összehasonlítja ezt az új emberiséget a régivel. 00:06:09.520 --> 00:06:13.620 Hazudás helyett az új emberek igazat beszélnek. 00:06:13.620 --> 00:06:17.540 Ahelyett, hogy beleragadnának dühükbe, békésen megoldják a konfliktusaikat. 00:06:17.540 --> 00:06:20.780 Ahelyett, hogy lopnának, az új emberek nagylelkűek. 00:06:20.780 --> 00:06:24.220 Pletykálkodás helyett bátorítják az embereket szavaikkal. 00:06:24.220 --> 00:06:27.500 Ahelyett, hogy bosszút állnának, az új emberek megbocsátanak. 00:06:27.500 --> 00:06:34.680 Ahelyett, hogy kielégítenék szexuális impulzusaikat, az új emberek urai testi kívánságaiknak. 00:06:34.680 --> 00:06:40.020 Ahelyett, hogy lerészegednének, az új emberek a Szent Szellem befolyása alá kerülnek. 00:06:40.020 --> 00:06:43.900 Pontosan meghatározza, hogy hogy néz ki az a befolyás, négy különböző módon. 00:06:43.900 --> 00:06:45.700 Az első kettőnek köze van az énekléshez. 00:06:45.700 --> 00:06:48.220 Az együtt énekléshez, de az egyedül énekléshez is. 00:06:48.220 --> 00:06:51.227 Ez igazán nagyon érdekes, hogy az első dolog, amire Pál gondol 00:06:51.227 --> 00:06:56.440 azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a Szellem (úgyis mint Lélek) Jézus népének életében, az az éneklés és a zene. 00:06:56.440 --> 00:07:00.460 A harmadik jele a Lélek befolyásának az: hálásnak lenni mindenért. 00:07:00.460 --> 00:07:03.580 És a negyedik az, hogy a Szellem kényszeríteni fogja Jézus követőit, 00:07:03.580 --> 00:07:10.940 hogy mások alá helyezzék magukat és hogy másokat felemeljenek úgy, hogy maguknál fontosabbakká tegyék őket. 00:07:10.940 --> 00:07:17.200 Pál valójában kiterjeszti ezt a negyedik pontot azáltal, hogy megmutatja, hogy hogy működik ez a keresztény házasságban. 00:07:17.200 --> 00:07:21.760 Van egy feleséged, aki Krisztus követője. Az az elhívása, hogy tisztelje férjét 00:07:21.760 --> 00:07:24.160 és engedje, hogy az felelős legyen érte. 00:07:24.160 --> 00:07:31.900 A férfinek az az elhívása, hogy szeresse a feleségét, és ezt a felelősséget arra használja, hogy félretegye önző kis ügyeit, 00:07:31.900 --> 00:07:34.959 és felesége jóllétét a saját jólléte elé helyezze. 00:07:34.960 --> 00:07:40.500 Pál azt mondja, hogy ez a fajta házasság az, ami valójában újraélése az evangéliumi történetnek. 00:07:40.500 --> 00:07:45.020 A férj cselekedetei utánozzák Jézust és az Ő szeretetét és önfeláldozását. 00:07:45.020 --> 00:07:50.400 A bölcs cselekedetek utánozzák az egyházat, ami lehetővé teszi Jézus számára, hogy szeresse és újjá tegye azt. 00:07:50.400 --> 00:07:56.020 Pál azután alkalmazza ugyanezt az elképzelést gyerekekre és szülőkre, valamint rabszolgákra és mesterekre. 00:07:56.020 --> 00:08:01.880 Pál azzal zárja a levelet, hogy emlékezteti ezeket a keresztényeket a spirituális gonosz létezésének realitására. 00:08:01.880 --> 00:08:06.940 Ezek olyan lények és erők, amelyek meg fogják próbálni aláásni Jézus népének egységét 00:08:06.940 --> 00:08:09.400 és kompromittálják új emberiességüket. 00:08:09.400 --> 00:08:14.860 Így Pál kihívja őket arra, hogy álljanak meg szilárdan és vegyék fel ezt a metaforikus páncélzatot, 00:08:14.860 --> 00:08:17.410 amit részletesen leír. 00:08:17.410 --> 00:08:21.560 Pál a páncélzat darabjait Ézsaiás könyvéből vette, 00:08:21.560 --> 00:08:24.220 és azt is, ahogy Ézsaiás ábrázolta a messiási királyt. 00:08:24.220 --> 00:08:29.480 Nos, a Messiás követőiként kell, hogy a Messiás tulajdonságait magunkévá tegyük, 00:08:29.540 --> 00:08:31.420 mivelhogy mibelőlünk épül fel Jézus teste. 00:08:31.420 --> 00:08:35.980 Gyakorlatilag azt gondolom, hogy Pál úgy érti, hogy a keresztények kezdjenek el szokásokat kialakítani, 00:08:35.980 --> 00:08:40.240 aktívan használva az imát, az Írásokat és egymáshoz fűződő kapcsolatainkat, 00:08:40.240 --> 00:08:43.460 hogy mindez segítse, hogy Jézus követőiként növekedjünk és érettebbé váljunk. 00:08:43.466 --> 00:08:46.244 Ez az efezusiakhoz írt levél. 00:08:46.244 --> 00:08:47.320 Nagyon erőteljes. 00:08:47.320 --> 00:08:54.220 Ez az, ahol Pál összegzi az egész evangéliumi történetet, és hogy hogyan kéne, hogy az újra formálja élettörténetünk minden részét.