WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:07.000 Translator: sadegh zabihi Reviewer: soheila Jafari 00:00:06.969 --> 00:00:09.197 به من می‌گویند تعقیب کننده گردباد. 00:00:09.197 --> 00:00:11.716 وقتی که باد بلند می‌شود و شرایط فرآهم است، 00:00:11.716 --> 00:00:15.159 من ماشینم را برمی‌دارم و توفان‌های شدید را دنبال می‌کنم. 00:00:15.159 --> 00:00:20.259 می‌گویید، «دیوانه؟» شاید، اما واقعا من این هیولاهای آسمانی را تعقیب می‌کنم تا درباره آنها بیاموزم. 00:00:20.259 --> 00:00:22.837 می‌خواهم آن چه می‌دانم را با شما قسمت کنم. 00:00:22.837 --> 00:00:27.730 گردبادها ستون‌های هوایی هستند که با سرعت زیادی می‌چرخند و توفانی رابه وجود می‌آورند 00:00:27.730 --> 00:00:30.874 که با قیفی از ابر به زمین وصل می‌شود. 00:00:30.874 --> 00:00:33.382 وقتی که این اتفاق می‌افتد، آنها زمین را می‌درند، 00:00:33.382 --> 00:00:36.521 و تهدیدی جدی برای زندگی و دارایی هستند. 00:00:36.521 --> 00:00:40.258 به همین دلیل است که تحقیقات زیادی بر روی این پدیده انجام گرفته است، 00:00:40.258 --> 00:00:44.986 اما حقیقت این است که هنوز چیزهای خیلی زیادی درباره شکل گیری گردبادها نمی‌دانیم. 00:00:44.986 --> 00:00:47.371 شرایطی که موجب به وجود آمدن یک گردباد می‌شود 00:00:47.371 --> 00:00:50.188 لزوما گردباد دیگری را به وجود نمی‌آورد. 00:00:50.188 --> 00:00:54.466 اما از زمانی که مردم شروع به ثبت گردبادها کرده‌اند چیزهای زیادی یاد گرفته‌ایم، 00:00:54.466 --> 00:00:58.593 مثل روش تشخیص علامت‌ها وقتی که گردبادی آسمان را در هم می‌آمیزد. 00:00:58.593 --> 00:01:00.579 دوست دارید سوار شوید و با من بیایید؟ 00:01:00.579 --> 00:01:05.035 گردبادها با یک توفان رعد و برق شروع می‌شوند اما نه هر توفانی. 00:01:05.035 --> 00:01:09.854 این توفان‌ها که سوپرسل نام دارند مجموعه‌ای از توفان‌های تندری قدرتمند هستند 00:01:09.854 --> 00:01:13.698 با رسیدن توفان به ارتفاع ۱۵٫۰۰۰ متری بادهای پرقدرت، 00:01:13.698 --> 00:01:19.444 تگرگ‌های عظیم و همچنین گاهی سیل و رعد و برق‌های غول‌آسا به وجود می‌آیند. 00:01:19.444 --> 00:01:22.329 این گونه توفان‌ها هستند که گردبادها را به وجود می‌آورند، 00:01:22.329 --> 00:01:26.328 اما تنها در صورتی که همه شرایط مهیا باشد، 00:01:26.328 --> 00:01:31.217 سرنخ‌هایی که ما می‌توانیم با اندازه گیری و جستجوی آنها یک توفان را پیش بینی کنیم. 00:01:31.217 --> 00:01:35.495 هوای بالا رونده اولین چیزی است که برای توسعه گردباد لازم است. 00:01:35.495 --> 00:01:38.261 هر توفانی زمانی به وجود می‌آید که چگالش اتفاق بیافتد، 00:01:38.261 --> 00:01:40.361 محصول جانبی ابرها. 00:01:40.361 --> 00:01:42.392 چگالش گرما آزاد می‌کند، 00:01:42.392 --> 00:01:46.676 و گرما به انرژی بالابرنده حجم هوای زیادی تبدیل می‌شود. 00:01:46.676 --> 00:01:50.021 هرچه چگالش بیشتر باشد و ابرهای توفان‌زا بزرگتر باشند، 00:01:50.021 --> 00:01:52.808 این جریان‌های رو به بالا شدیدتر خواهند بود. 00:01:52.808 --> 00:01:57.369 در سوپرسل‌ها، هوای بالارونده به شکل به خصوصی قدرتمند است. 00:01:57.369 --> 00:02:01.957 در هنگام بالا رفتن، هوا می‌تواند جهت خود را تغییر دهد و با سرعت بیشتری حرکت کند. 00:02:01.957 --> 00:02:05.037 در نهایت، اگر رطوبت زیادی در پایین دست توفان وجود داشته باشد، 00:02:05.037 --> 00:02:07.781 یک ابر عظیم پایه به وجود می‌آید، 00:02:07.781 --> 00:02:11.451 که اگر گردباد به وجود بیاید این ابر تغذیه آن را فرآهم خواهد آورد. 00:02:11.451 --> 00:02:15.574 وقتی همه این چیزها سر جای خودش قرار گرفت، توفان می‌تواند جریانی چرخشی به وجود بیاورد 00:02:15.574 --> 00:02:20.520 که باعث به وجود آمدن مجرایی پهن از هوای چرخنده می‌شود که به سمت بالا کشیده می‌شود. 00:02:20.520 --> 00:02:22.844 ما به این می‌گوییم مزوسیکلون. 00:02:22.844 --> 00:02:25.277 هوای خشک، خنک و فرو رفته بیرون 00:02:25.277 --> 00:02:28.106 شروع به پیچیدن دور پشت مزوسیکلون می‌کند، 00:02:28.106 --> 00:02:31.229 و چیزی به نام جریان هوای پشتی را به وجود می‌آورد. 00:02:31.229 --> 00:02:34.547 این سناریوی عجیب اختلاف دمای شدیدی 00:02:34.547 --> 00:02:38.539 بین هوای داخل مزوسیکلون و خارج از آن به وجود می‌آورد، 00:02:38.539 --> 00:02:42.680 و مرتبه‌ای از ناپایداری را به وجود می‌آورد که گردباد می‌تواند در آن شکل بگیرد. 00:02:42.680 --> 00:02:45.558 آنگاه، قسمت پایینی مزوسیکلون تنگ می‌شود، 00:02:45.558 --> 00:02:48.240 و سرعت باد را افزایش می‌دهد. 00:02:48.240 --> 00:02:51.539 اگر، و این اگر بزرگی است، این قیف هوا به سمت پایین 00:02:51.539 --> 00:02:55.412 به طرف ابر مرطوب پایه در پایین توفان مولد حرکت کند، 00:02:55.412 --> 00:02:58.990 آن را به درون می‌مکد و به دیوار چرخنده‌ای از ابر تبدیل می‌کند، 00:02:58.990 --> 00:03:02.826 که ارتباط بین توفان به وجود آمده و زمین را برقرار می‌کند. 00:03:02.826 --> 00:03:05.406 لحظه‌ای که این مجرای چرخنده ابر زمین را لمس کند 00:03:05.406 --> 00:03:07.628 به گردباد تبدیل خواهد شد، 00:03:07.628 --> 00:03:13.359 بیشتر آنها کوچک و کوتاه هستند و بادهایی با سرعت ۱۰۰- ۱۸۰ کیلومتربرساعت تولید می‌کنند 00:03:13.359 --> 00:03:18.609 اما باقی تا یک ساعت دوام می‌آورند و بادهایی با سرعت ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت تولید می‌کنند. 00:03:18.609 --> 00:03:21.030 زیبا اما وحشتناک هستند، 00:03:21.030 --> 00:03:24.335 مخصوصاً اگر خودتان یا شهرتان سر راهش قرار داشته باشید. 00:03:24.335 --> 00:03:27.700 در آن صورت، هیچ کس حتی تعقیب کننده گردبادی مثل من هم 00:03:27.700 --> 00:03:30.765 از دیدن آن لذت نخواهد برد. 00:03:30.765 --> 00:03:34.578 درست مانند سایر چیزها، گردبادها هم پایانی دارند. 00:03:34.578 --> 00:03:38.266 وقتی که اختلاف دما از بین برود و شرایط پایدارتر شود، 00:03:38.266 --> 00:03:40.214 یا رطوبت هوا کاهش پیدا کند، 00:03:40.214 --> 00:03:45.641 لحظه‌ای که توفان خشمگین مولد گشتاور خود را از دست بدهد گردبادش را هم به درون می‌کشد. 00:03:45.641 --> 00:03:50.485 با این حال، هواشناسان و تعقیب کننده‌های توفان مثل من گوش به زنگ می‌مانند 00:03:50.485 --> 00:03:56.560 و همیشه مراقب هستند تا کی دوباره توفان کمند بلندش را رها کند.