WEBVTT 00:00:00.440 --> 00:00:06.460 [MUSIK] 00:00:06.460 --> 00:00:10.900 Det er ikke noget der slår at gå gennem det kølige græs på en varm sommerdag. 00:00:10.900 --> 00:00:15.559 Men enhver fra Syden ved at en barfodet gåtur gennem haven har sine risici... 00:00:15.559 --> 00:00:18.590 "Av, av! AV!" 00:00:18.590 --> 00:00:22.820 Denne ildmyretue burde være et bekendt syn for enhver der bor i det sydlige USA. 00:00:22.820 --> 00:00:27.040 Men du ser dem ikke marcherende rundt i små linjer på jorden. Vi er omgivet af et 00:00:27.050 --> 00:00:31.800 underjordisk netværk af provianterende tunneller, men dette er hjembasen. Og den bedste måde at 00:00:31.800 --> 00:00:35.929 lære hvad der er derinde er at give det prik. 00:00:35.929 --> 00:00:41.089 En ildmyre primære sanser er følelse- og lugtesansen. Den mindste forstyrrelse og arbejdermyrer frigør 00:00:41.089 --> 00:00:46.559 alarmferomoner, et kemisk signal der mobiliserer hele tuen til forsvar inden for få sekunder. 00:00:46.559 --> 00:00:50.569 Alt der sidder stille er nu et mål, så lad os komme væk herfra. 00:00:50.569 --> 00:00:54.920 En ildmyres bid er ikke hvad der gør ondt. Deres mund tjener kun som anker så de kan bøje 00:00:54.920 --> 00:00:59.559 deres skarpe brod og indsprøjte en dosis af gift, en smertefuld påmindelse om at de er i 00:00:59.559 --> 00:01:04.089 den samme orden af insekter som bier og hvepse: Hymenoptera. 00:01:04.089 --> 00:01:08.910 Insektforsker Justin O. Schmidt udviklede et smerteindex for Hymenoptera gift, primært 00:01:08.910 --> 00:01:14.640 ved at lade sig selv blive stukket igen og igen. For eksempel er den lille vejbi en 1'er 00:01:14.640 --> 00:01:19.980 "et lille prik svidende et enkelt hår". Kuglemyren scorer en 4'er, den mest smertefulde 00:01:19.980 --> 00:01:25.680 grad som "ildgang over flammende kul med et 3 tommer rustent søm i din hæl". 00:01:25.680 --> 00:01:30.250 Ildmyrer scorer kun 1,2 på Schmidt smerteindex, men de stikker ofte mange 00:01:30.250 --> 00:01:35.400 gange ligesom denne gjorde. Det har allerede udløst en lokal immunreaktion omkring giften: 00:01:35.400 --> 00:01:40.200 Det er rødt, klør og brænder. Det føles ikke godt. Inden for få dage vil cellerne 00:01:40.200 --> 00:01:43.750 faktisk dø ud og efterlade mig med en fin lille bule som jeg ikke vil kunne modstå fra 00:01:43.750 --> 00:01:47.970 at poppe. De ting, jeg gør for dette show. 00:01:47.970 --> 00:01:52.860 Disse stik har gjort ildmyrer til et mål for rent og skær had i det sydlige 00:01:52.860 --> 00:01:57.770 USA, men det er vigtigt at huske at ligesom amerikanere, så er disse myrer en importeret art. 00:01:57.770 --> 00:02:03.390 Den røde importeret ildmyre ankom til USAmellem 1933 og 1942 medbragt ved et uheld 00:02:03.390 --> 00:02:08.300 fra deres hjem i Sydamerika og anbragt ombord på et skib og efterladt i Mobile, Alabama. 00:02:08.300 --> 00:02:14.890 De efterlod et hårdt liv fyldt med daglig krig med andre myrer bag sig, men i Alabama fandt de en mulighed 00:02:14.890 --> 00:02:20.620 - få fjender og en dreng kaldet Edward Wilson. E.O. Wilson endte senere som verdens 00:02:20.620 --> 00:02:26.140 ledende ekspert i myrebiologi, men det var som teenagevidenskabsmand i Mobile, han beskrev den første 00:02:26.140 --> 00:02:30.380 kendte observation af importerede ildmyrer. Gennem de næste to årtier som Wilson og andre 00:02:30.380 --> 00:02:36.810 forskere iagttog disse myrer sprede sig fra Alabama, gik landmænd i Syden i fuld 00:02:36.810 --> 00:02:37.930 panik. 00:02:37.930 --> 00:02:40.150 [DRAMATISK MUSIK] 00:02:40.150 --> 00:02:45.290 Det kunne være fordi nationen stadig havde krig i tankerne eller fordi myrerne havde "rød" 00:02:45.290 --> 00:02:50.880 i deres navn, men USA skyede ingen midler i forsøget på at udrydde dem. Pensionerede bombefly fra 2. verdenskrig 00:02:50.880 --> 00:02:55.850 kom i luften ladt med pesticider og overstrøede Syden med millioner af tons 00:02:55.850 --> 00:02:56.810 gift. 00:02:56.810 --> 00:03:01.830 Vi lærte senere, at de pesticider var mange gange giftigere end DDT. 00:03:01.830 --> 00:03:07.270 E.O. Wilson kaldte denne bombekampagne for "Entomologiens Vietnam" og det er et 00:03:07.270 --> 00:03:11.930 af inspirationerne for Rachel Carsons "Det Tavse Forår". I sidste stod luftfrigjorte pesticider 00:03:11.930 --> 00:03:17.640 for en masse drab, men i stedet for ildmyrer var det primært husdyr, fugle, fisk 00:03:17.640 --> 00:03:19.260 og de lokale myrearter. 00:03:19.260 --> 00:03:23.680 Naturen hader tomrum. Ved at udrydde de lokale myrearter gjorde vi det nemmere for importerede ild- 00:03:23.680 --> 00:03:29.370 myrer at rykke frem. De har siden spredt sig fra Flordia til Texas videre til Californien selv 00:03:29.370 --> 00:03:35.880 til Mexico, Kina og Australien. Solenopsis invicta ser ud til at være perfekt udviklet for invasion. 00:03:35.880 --> 00:03:40.690 Dele af svaret ligger i hvordan de formerer sig. Horder af bevingede hanner og fremtidige 00:03:40.690 --> 00:03:46.250 dronninger tager i luften i massive parringsflokke. Gravide dronninger lander så i nyt åbent 00:03:46.250 --> 00:03:51.470 territorium fri for konkurrence, smider deres vinger og begraver sig selv og giver ophav til 00:03:51.470 --> 00:03:52.489 en ny koloni. 00:03:52.489 --> 00:03:57.819 Mange steder som her i Texas har en genetisk variation fået nogle ildmyrer til at tabe 00:03:57.819 --> 00:04:02.410 territoriale natur. Mange kolonier her i Texas er hjemsted for mange dronninger og de er mere tæt 00:04:02.410 --> 00:04:07.780 pakket end deres territoriale slægtning, hvilket tillader dem at spredes som en krybende svamp 00:04:07.780 --> 00:04:09.660 end som luftbårne frø. 00:04:09.660 --> 00:04:14.709 Takket være deres tropisk oprindelse kan hele ildmyrekolonier klumpe sig sammen under oversvømmelse 00:04:14.709 --> 00:04:20.959 og flyde indtil de finder et nyt hjem. De invaderer til lands, til vands og i luften. 00:04:20.959 --> 00:04:25.210 Det er ikke noget tilfælde at ildmyrer og mennesker konstant støder ind i hinanden. 00:04:25.210 --> 00:04:30.389 Ildmyrer tørster efter forstyrrelser og mennesker leverer dette over det hele hvor de går. Tænk på det således: 00:04:30.389 --> 00:04:34.720 Hvis du rydder et område, fjerner alt den naturlige plantevækst, er det første der flytter tilbage ind 00:04:34.720 --> 00:04:40.210 ukrudt og på samme måde er det med ildmyrer: Ukrudt i små dyrestørrelser. 00:04:40.210 --> 00:04:45.930 Ligesom ukrudt er de mere irriterende end farlige, men importerede ildmyrer koster $6 milliarder hvert 00:04:45.930 --> 00:04:50.910 år i skader på alt fra golfbaner til elektrisk udstyr hvor de af og til 00:04:50.910 --> 00:04:56.560 bygger bo. Udryddelse er umuligt, men svaret til at kontrollere dem kommer måske fra deres 00:04:56.560 --> 00:04:58.400 Sydamerikanske hjem. 00:04:58.400 --> 00:05:02.130 Små summende insekter knap synligt for det blotte øje. 00:05:02.130 --> 00:05:06.190 Myre-halshuggende fluer. Phoridae (pukkelfluer) - det er deres tekniske navn 00:05:06.190 --> 00:05:09.610 - er et af invictas naturlige fjender derhjemme. 00:05:09.610 --> 00:05:14.830 De svæver over intetanende arbejdere, skyder ned, lægger æg inde i en myre og flyver væk. 00:05:14.830 --> 00:05:20.100 Ægget klækker og en mide kravler op i myrens hoved og spiser alt derinde og 00:05:20.100 --> 00:05:24.080 med tiden falder myrens hoved af. Forskere har importeret disse fluer til 00:05:24.080 --> 00:05:29.770 USA så de kan bruges som en biologisk kontrolmetode. En flue kan terrorisere hundreder 00:05:29.770 --> 00:05:34.790 af myrer og putte en hel koloni i defensiven. Disse fluer er superspecifikke til den art, 00:05:34.790 --> 00:05:38.740 de angriber, så forskere tror ikke de udgør nogen trussel for de lokale myrer. 00:05:38.740 --> 00:05:44.900 Men selv hvis pukkelfluekontrol virker, vil ildmyrer forblive permanente beboere. 00:05:44.900 --> 00:05:48.199 Navnet "invicta" betyder trods alt "uerobret". 00:05:48.199 --> 00:05:51.600 Ligesom de folk som ved et uheld bragte dem hertil, har disse myrer fundet dem selv 00:05:51.600 --> 00:05:56.570 i et fremmed land spækket med muligheder og prøver bare at få det bedste ud af det. Den positive side er 00:05:56.570 --> 00:06:01.400 at efter årtier at have studeret hvordan man dræber dem, kan ildmyren nu måle sig med honningbien 00:06:01.400 --> 00:06:06.620 som det sociale insekt vi ved mest om. Og på trods af alt deres stikken har de lært 00:06:06.620 --> 00:06:12.110 os en hel masse om evolution, social opførsel og selvfølgelig om parasitter der får dit hoved 00:06:12.110 --> 00:06:13.120 til at falde af. 00:06:13.120 --> 00:06:17.300 Karl von Frisch sagde noget omkring honningbier, som jeg tror passer lige så godt 00:06:17.300 --> 00:06:20.759 til ildmyrer: De er "ligesom en magisk brønd, jo mere 00:06:20.759 --> 00:06:23.630 du trækker fra den, desto mere er der at trække." 00:06:23.630 --> 00:06:28.240 Hvem ved, hver gang vi går barfodet rundt i deres lille verden kan det være de bare har 00:06:28.240 --> 00:06:33.000 håbet på at blive opdaget. Forbliv nysgerrig.