WEBVTT 00:00:03.992 --> 00:00:09.480 Ještě nedávno se mnoho vědců domnívalo, že se mozek po završení dětství nemění. 00:00:09.750 --> 00:00:13.688 Že je se vstupem do dospělosti zralý a pevně strukturovaný. 00:00:14.197 --> 00:00:19.567 Nedávné objevy v posledním desetiletí však ukázaly, že tomu tak není. 00:00:19.688 --> 00:00:23.313 Mozek se může měnit a také se po celý život mění. 00:00:23.434 --> 00:00:25.556 Je adaptabilní, plastický. 00:00:25.677 --> 00:00:29.993 Proto neurovědci tuto vlastnost označují termínem „neuroplasticita“. 00:00:30.114 --> 00:00:32.293 Jak neuroplasticita funguje? 00:00:32.690 --> 00:00:36.880 Představme si mozek jako dynamickou, propojenou elektrickou síť. 00:00:37.001 --> 00:00:41.557 Jsou v ní miliardy tras či drah, jež se rozzáří, kdykoliv přemýšlíme, 00:00:41.678 --> 00:00:43.493 cítíme nebo něco děláme. 00:00:44.081 --> 00:00:46.586 Některé trasy jsou mnohokrát prochozené. 00:00:46.707 --> 00:00:50.998 Jsou to naše zvyky. Ustálené způsoby myšlení, cítění a jednání. 00:00:51.567 --> 00:00:55.581 Vždy, když uvažujeme určitým způsobem, vykonáváme danou činnost 00:00:55.702 --> 00:00:59.651 nebo prožíváme konkrétní emoci, tak trasu upevňujeme. 00:00:59.772 --> 00:01:02.714 Náš mozek ji pak snadněji využívá. 00:01:04.456 --> 00:01:06.574 Co když ale začneme myslet jinak, 00:01:06.695 --> 00:01:09.718 osvojíme si novou dovednost, zvolíme jinou emoci? 00:01:09.839 --> 00:01:11.884 Začne vznikat nová trasa. 00:01:12.005 --> 00:01:16.454 Budeme-li po ní chodit pravidelně, mozek ji bude využívat častěji. 00:01:16.575 --> 00:01:21.519 A nový způsob myšlení, cítění a jednání se tak stane naší druhou přirozeností. 00:01:22.095 --> 00:01:25.527 Původní trasy jsou využívány čím dál méně a slábnou. 00:01:26.152 --> 00:01:30.967 Tento proces přestavby mozku vznikáním nových a zanikáním starých spojů 00:01:31.088 --> 00:01:33.645 je konkrétním projevem neuroplasticity. 00:01:34.273 --> 00:01:39.773 Dobrou zprávou je, že se díky této přestavbě můžeme učit a měnit se. 00:01:40.031 --> 00:01:44.406 Pokud jste se někdy zbavili zlozvyku, či začali o něčem uvažovat jinak, 00:01:44.527 --> 00:01:49.584 vytvořili jste v mozku novou dráhu a zažili neuroplasticitu na vlastní kůži. 00:01:50.221 --> 00:01:53.847 Pokud se na vybranou změnu opakovaně a cíleně zaměříte, 00:01:53.968 --> 00:01:56.118 můžete svůj mozek přestavět.