WEBVTT 00:00:03.110 --> 00:00:07.970 My lidé z planety Země máme výhodu velké shody okolností. Jedná se o shodu okolností času 00:00:07.970 --> 00:00:09.720 a prostoru. A matematiky. 00:00:09.730 --> 00:00:14.630 Náhoda je tato: Slunce je přibližně 400krát větší než Měsíc a 00:00:14.630 --> 00:00:18.320 je také průměrně asi 400krát vzdálenější než Měsíc. 00:00:18.330 --> 00:00:22.110 Zjevná velikost objektů na obloze závisí na tom, jak velké jsou a jak jsou daleko... 00:00:22.110 --> 00:00:26.940 takže, když se tato čísla rovnají, znamená to, že Slunce a Měsíc se jeví jako přibližně 00:00:26.940 --> 00:00:28.450 stejně velké na obloze. 00:00:28.450 --> 00:00:32.840 A to je případ, kdy přichází další zajímavá věc: Občas Měsíc projde přesně 00:00:32.840 --> 00:00:38.120 mezi Zemí a Sluncem. To všechno se ale nestává často, ale když se to stane, dostanete něco magického. 00:00:38.120 --> 00:00:40.300 Nebo ještě lépe: Dostanete něco vědeckého. 00:00:40.300 --> 00:00:41.960 Dostanete zatmění. 00:00:52.100 --> 00:00:56.620 Zatmění je obecný termín v astronomii pro to, když jeden objekt prochází stínem 00:00:56.630 --> 00:00:59.100 jiného objektu, takže ho stíní či blokuje. 00:00:59.100 --> 00:01:03.989 Sluneční zatmění je, když Měsíc blokuje Slunce a vrhá stín na Zemi a 00:01:03.989 --> 00:01:08.180 měsíční zatmění je, když Země blokuje Slunce a vrhá stín na Měsíc. 00:01:08.180 --> 00:01:09.000 Ale jak to všechno funguje? 00:01:09.000 --> 00:01:14.250 Dobře, Měsíc obíhá Zemi jednou měsíčně a Země obíhá Slunce jednou ročně. 00:01:14.250 --> 00:01:18.030 Kdyby měsíční oběžná dráha byla perfektně zarovnána se zemskou, v podstatě by sdíleli 00:01:18.030 --> 00:01:23.110 stejnou rovinu, měli bychom sluneční zatmění každý nov a zatmění Slunce každý úplněk. 00:01:23.110 --> 00:01:26.650 Ale to nemáme. To je proto, že měsíční oběžná dráha je nakloněna ve vztahu k zemské 00:01:26.650 --> 00:01:28.200 asi o 5°. 00:01:28.200 --> 00:01:33.540 To znamená, že když je nov, Měsíc může být až 5° pryč od Slunce, 00:01:33.540 --> 00:01:39.000 projít nad nebo pod Sluncem na obloze a proto ho minout z naší perspektivy. 00:01:39.000 --> 00:01:43.939 Ale občas je Měsíc na správném místě ve správnou dobu a v novu, takže leží 00:01:43.939 --> 00:01:48.119 přesně v jedné linii mezi Sluncem a Zemí. A když se to stane, máme sluneční 00:01:48.120 --> 00:01:53.820 zatmění. Tato geometrie se stane aspoň dvakrát do roka, a někdy až pětkrát do roka. 00:01:53.820 --> 00:01:58.780 Co se fyzikálně děje ve vesmíru je, že Měsíc vrhá dlouhý stín. Obyčejně 00:01:58.780 --> 00:02:03.680 tento stín míjí Zemi, ale v průběhu zatmění měsíční stín dopadá na zemský povrch. 00:02:03.689 --> 00:02:08.950 Ve skutečnosti existují dva stíny od Měsíce, jeden uvnitř druhého. Jeden je úzký kužel 00:02:08.950 --> 00:02:13.220 zužující se do místa pryč od Měsíce. Pokud jste fyzicky kdekoliv uvnitř tohoto kužele, 00:02:13.220 --> 00:02:16.880 Měsíc se jeví tak velký, aby kompletně zastínil Slunce. To znamená, že tento stín je velmi 00:02:16.880 --> 00:02:21.520 tmavý a my ho nazýváme umbra (což je latinsky - uhodli jste to - stín). 00:02:21.520 --> 00:02:26.160 Okolo hlubokého umbrálního stínu je široká kónická oblast, ve které když jste, 00:02:26.160 --> 00:02:30.920 Slunce je blokováno pouze částečně; můžete stále vidět kus Slunce za Měsícem. 00:02:30.930 --> 00:02:34.980 Máte méně světla, takže jste vlastně ve stínu, ale ten není docela tak tmavý jako 00:02:34.980 --> 00:02:41.160 umbra. Tato oblast se nazývá "penumbra"; "pen" má v tomto případě latinský význam "skoro" nebo "téměř". 00:02:41.160 --> 00:02:46.020 Když se umbra dotýká Země, máme úplné zatmění Slunce. Ale jak to všechno vypadá ze Země? 00:02:46.020 --> 00:02:50.540 Vy nedostane úplné zatmění najednou. Nejprve okraj Měsíce vklouzne před 00:02:50.550 --> 00:02:55.260 Slunce a my vidíme malé vykrojení slunečního okraje, to jest okraj, který vidíme ze Země 00:02:55.260 --> 00:02:57.880 (to je začátek penumbry, která přechází přes Vás). 00:02:57.890 --> 00:03:03.530 Jak se Měsíc pomalu pohybuje, vykrojení roste a stává se "vykousnutím". Slunce se stává tlustým srpkem, 00:03:03.530 --> 00:03:04.590 poté tenkým. 00:03:04.590 --> 00:03:09.500 Jak se Slunce stává stále tenčím srpkem, obloha začíná tmavnout. Potom konečně 00:03:09.500 --> 00:03:14.510 měsíční černý disk kompletně zakryje Slunce - umbra prochází Vaší oblastí. 00:03:14.510 --> 00:03:17.170 A v této chvíli úplnost začíná. 00:03:17.170 --> 00:03:21.170 Můžete si myslet, že to znamená jen, že se obloha setmí a venku je jako v noci 00:03:21.170 --> 00:03:26.480 na chvíli. Ale úplné zatmění je mnohem víc než to. A to díky sluneční koróně. 00:03:26.480 --> 00:03:30.940 Jak pojednám podrobněji v budoucí epizodě, koróna je sluneční atmosféra, 00:03:30.950 --> 00:03:37.060 étericky řídká obálka plynu, která se rozprostírá od slunečního povrchu milióny kilometrů do prostoru. 00:03:37.060 --> 00:03:41.700 Je skutečně slabá a proto obyčejně zcela pohlcená intenzivně jasným 00:03:41.709 --> 00:03:42.629 světlem ze Slunce. 00:03:42.629 --> 00:03:47.319 Ale když Měsíc zakryje sluneční tvář, koróna se stane viditelnou. Obklopuje 00:03:47.319 --> 00:03:52.110 Slunce, vlákna a pramínky rozprostírajíc po obloze, neuvěřitelně krásný pohled. 00:03:52.110 --> 00:03:56.409 Znám mnoho lidí, kteří řekli, že je to nejvelkolepější věc, kterou kdy viděli. 00:03:56.409 --> 00:04:01.009 A dokonce víc. Měsíční okraj není hladký - jsou na něm krátery a jiné prohlubně. 00:04:01.009 --> 00:04:06.440 Krátery právě na okraji Měsíce dovolují slunečním paprskům pronikat okolo. Vidíme to jako jasné skvrny 00:04:06.450 --> 00:04:10.250 okolo zatměného Slunce, které nazýváme Bailyho perly - protože je poprvé 00:04:10.250 --> 00:04:14.370 popsal anglický astronom Francis Baily v roce 1836! 00:04:14.370 --> 00:04:19.199 Protože Měsíc a Slunce mají velmi podobnou zdánlivou velikost, úplné zatmění je krátké. 00:04:19.199 --> 00:04:22.909 Nejdéle může trvat pouze okolo sedmi nebo osmi minut. To je doba, za kterou 00:04:22.909 --> 00:04:27.210 umbra přejde přes jednou místo na Zemi.Když úplná fáze končí a Měsíc se začíná 00:04:27.210 --> 00:04:32.009 pohybovat pryč ze sluneční tváře, na chvilku je jen jedno místo na Slunci odblokováno 00:04:32.009 --> 00:04:35.719 a září intenzivně na jedné straně Měsíce. Občas může nastat kruh světla okolo 00:04:35.719 --> 00:04:40.270 Měsíčního povrchu a dohromady s jasným místem to vypadá jako nebeský svatební 00:04:40.270 --> 00:04:43.010 prsten. Ve skutečnosti se toto nazývá efekt diamantového prstenu. 00:04:43.010 --> 00:04:47.300 Potom se neúprosně Měsíc vzdaluje od Slunce, a sled událostí je opačný. 00:04:47.300 --> 00:04:51.839 Umbra je pryč, ale vy jste stále ve stínu penumbry. Slunce vypadá jako tenký srpek, 00:04:51.839 --> 00:04:55.409 pak tlustý, pak vykrojení na jeho straně... a pak je všechno pryč. 00:04:55.409 --> 00:04:59.619 Umbrální stín Měsíce je dost malý v místě, kde zasáhne Zemi, takže úplné zatmění 00:04:59.619 --> 00:05:03.909 je místní událost. Pokud jste příliš daleko na severu a jihu, neuvidíte úplné zatmění, 00:05:03.909 --> 00:05:09.029 uvidíte pouze částečné. Což je stále fajn, ale postrádá to mystiku úplného zatmění. 00:05:09.029 --> 00:05:13.400 Vzpomeňte si také, že oběžná dráha Měsíce je elipsa. To znamená, 00:05:13.409 --> 00:05:15.639 že je občas blíže a občas dále. 00:05:15.639 --> 00:05:19.330 Když nastane zatmění v době, kdy je Měsíc na vzdálenějším konci své oběžné dráhy, může ve skutečnosti 00:05:19.330 --> 00:05:24.259 být menší než Slunce na obloze. Takže neblokuje celý kotouč Slunce a nechává 00:05:24.259 --> 00:05:26.889 prstenec okolo černého kotouče Měsíce. 00:05:26.889 --> 00:05:31.589 Odborný název pro tento tvar je prstenec, takže se tato událost nazývá prstencové zatmění. 00:05:31.589 --> 00:05:36.029 Mnoho lidí si myslí, že pokud se podívají na sluneční zatmění, mohou zcela a napořád 00:05:36.029 --> 00:05:42.149 oslepnout. To ve skutečnosti není pravda. Ale některé části pozorování zatmění jsou více nebezpečné než jiné. 00:05:42.149 --> 00:05:46.419 Myslím, že jednoznačně není dobrý nápad stát a zírat na Slunce. Koukání 00:05:46.419 --> 00:05:50.990 na nezatměné Slunce déle než chvilku je bolestivé a bolest je výsledkem 00:05:50.990 --> 00:05:55.450 poškození, které sluneční záření způsobuje na Vaší sítnici. Takže to nedoporučuji 00:05:55.450 --> 00:05:56.100 - Ne asi. 00:05:56.110 --> 00:06:01.249 Ale když sledujeme zatmění, skutečná starost je právě po konci úplné fáze. V průběhu této fáze 00:06:01.249 --> 00:06:05.360 je tma, takže Vaše zorničky jsou rozšířené, aby pustili více světla. Ale potom nastane 00:06:05.360 --> 00:06:09.879 záblesk slunečního světla, když se Měsíc pohybuje pryč a ten je intenzivní natolik, ayb poškodil Vaši sítnici. 00:06:09.879 --> 00:06:14.429 To je důvod, proč astronomové doporučují extrémní opatrnost při sledování zatmění; protože 00:06:14.429 --> 00:06:16.149 ten záblesk Vás může zaskočit překvapením. 00:06:16.149 --> 00:06:20.580 Když se díváte na slunce, nestujte jen tak a nekoukejte do něj; měli byste vždy mít oční 00:06:20.580 --> 00:06:25.360 ochranu. A ujistěte se, že máte bezpečnostně ověřené filtry; nezkoušejte podomácku vyrobené finty, 00:06:25.360 --> 00:06:30.119 o kterých jste mohli slyšet - jako dívání se skrz staré CD nebo DVD, nebo používání 00:06:30.119 --> 00:06:31.080 filmu ze starého fotoaparátu jako filtr. 00:06:31.080 --> 00:06:35.119 Ty můžou propouštět velmi mnoho infračerveného a ultrafialového světla a znovu mohou rozšířit Vaše 00:06:35.119 --> 00:06:37.369 zorničky, v podstatě dělaji věci ještě horší. 00:06:37.369 --> 00:06:41.490 Mnoho společností vyrábí nepříliš drahé filtry, které jsou vhodné pro sledování slunečních skvrn. 00:06:41.490 --> 00:06:43.779 My máme odkazy v dooblydoo pro získání více informací ohledně oční bezpečnosti. 00:06:43.779 --> 00:06:48.139 Nyní, nemusíte mít obavy o poškození Vašich očí vůbec sledujete-li zatmění Měsíce. 00:06:48.139 --> 00:06:52.429 Protože v timto případě je to Země, která blokuje Slunce a zemský stín dopadá 00:06:52.429 --> 00:06:54.349 na Měsíc. Takže si běžte klidně hrát. 00:06:54.349 --> 00:06:58.099 Ale jeden velký rozdíl mezi dvěma druhy zatmění je, kdo je může vidět. 00:06:58.099 --> 00:07:03.379 Zatmění Slunce je lokalizováno na jedno místo na Zemi, nebo ve skutečnosti pruh podél Země 00:07:03.379 --> 00:07:06.469 jak měsíční umbrální stín přechází přes zemský povrch. 00:07:06.469 --> 00:07:10.669 Ale zatmění Měsíce je když se Měsíc pohybuje ve stínu Země, takže kdokoliv na Zemi 00:07:10.669 --> 00:07:15.439 dívající se na měsíc může vidět jeho zatmění. To je důvod, proč já jsem viděl tucty měsíčních zatmění 00:07:15.439 --> 00:07:20.599 ale nikdy úplné zatmění Slunce.Nikdy jsem nebyl na správném místě ve správný čas. 00:07:20.600 --> 00:07:21.580 Ne že bych byl zahořklý. 00:07:21.580 --> 00:07:25.900 Země má stíny umbry a penumbry také. Když Měsíc poprvé vstoupí 00:07:25.909 --> 00:07:29.909 do penumbry Země, zatemnění je tak nepatrné, že si ho stěží všimnete. Ale jak se Měsíc pohybuje hlouběji do 00:07:29.909 --> 00:07:34.349 penumbry, začíná tmavnout. Občas mění barvu, přechází do hluboce oranžové 00:07:34.349 --> 00:07:35.289 nebo krvavě rudé. 00:07:35.289 --> 00:07:38.569 To je protože Země začíná blokovat sluneční světlo směřující k Měsíci, 00:07:38.569 --> 00:07:42.440 a jediné světlo, které se dostane skrz procházíé nejtlustší částí naší atmosféry. 00:07:42.440 --> 00:07:46.020 Ta nepropouští modré a zelené světlo, pouze červená projde skrz. 00:07:46.020 --> 00:07:50.100 To je také důvod, proč Měsíc a Slunce mějí červenou barvu, když jsou na horizontu, vycházejí a 00:07:50.100 --> 00:07:55.099 zapadají. Když se díváte na zatměný Měsíc, vidíte světlo ze všech 00:07:55.099 --> 00:07:59.999 východů a západů na světě dopadající na Měsíc a odrážející se zpět k nám. 00:07:59.999 --> 00:08:04.339 Konečně, Měsíc začne vstupovat do zemské umbry a skutečné zatmění začíná. Nejprve 00:08:04.339 --> 00:08:08.369 to vypadá jakoby byl kousek ukousnutý - ten zakulacený oblouk je stín okraje 00:08:08.369 --> 00:08:12.689 Země! Měsíc se pohybuje hlouběji a hlouběji do stínu, až zcela ztmavne. 00:08:12.689 --> 00:08:16.089 Země je větší než Měsíc, takže zemská umbra je mnohem širší; zatímco sluneční 00:08:16.089 --> 00:08:20.639 zatmění je pryč v minutách, úplné zatmění Měsíce může trvat téměř dvě hodiny. Jednou jsem 00:08:20.639 --> 00:08:24.849 viděl měsíční zatmění tak hluboké, že mi trvalo minutu, než jsem našel Měsíc na obloze. 00:08:24.849 --> 00:08:28.719 Není moc nové vědy, kterou byste mohli dělat ohledně zatmění Měsíce. Ale když znáte 00:08:28.719 --> 00:08:33.219 trochu geometrie, můžete použíte velikost a tvar stínu Země na Měsíci 00:08:33.219 --> 00:08:35.539 abyste získali relativní velikost Země a Měsíce. 00:08:35.540 --> 00:08:40.480 Staří Řekové tohle dělali a získali číslo, které není tak daleko. Také znali 00:08:40.490 --> 00:08:44.399 jak byla velká Země použitím jiných metod, a tak měli slušný odhad 00:08:44.399 --> 00:08:48.980 pro velikost Měsíce... téměř 2000 let před vynálezem dalekohledu! 00:08:48.980 --> 00:08:53.100 Také věděli, že tvar stínu Země byl vždy kruh, což by dávalo 00:08:53.100 --> 00:08:57.680 smysl, pokud by byla Země kulatá. Pokud by byla Země placatá, občas by vrhala 00:08:57.680 --> 00:09:01.360 tenký stín, ale to se nikdy nestalo. DOcela chytří tihle staří Řekové. 00:09:01.360 --> 00:09:04.930 Jedna závěrečná poznámka. Z důvodu slapového působení Země - o kterém se budeme učit více 00:09:04.930 --> 00:09:09.389 detailně v pozdější epizodě - Měsíc se pomalu pohybuje pryč od Země, 00:09:09.389 --> 00:09:11.449 přibližně 4 centimetry ročně. 00:09:11.449 --> 00:09:16.740 jak se vzdaluje, pomalu se změnšuje na obloze. To znamená, že nakonec 00:09:16.750 --> 00:09:21.750 bude příliš daleko, aby kompletně zakryl Slunce a my nebudeme mít žádné další úplné zatmění. 00:09:21.750 --> 00:09:26.580 Podle matematiky to bude přibližně za miliardu roků. Raději sledujte zatmění dokud můžete. 00:09:26.580 --> 00:09:30.399 Dnes jste se naučili, že zatmění Slunce je, když Měsíc blokuje Slunce, takže jeho stín 00:09:30.400 --> 00:09:34.780 dopadá na Zem, a zatmění Měsíce je, když zemský stín dopadá na Měsíc. 00:09:34.780 --> 00:09:38.380 Nemáme je každé dva týdny, protože měsiční oběžná dráha je nakloněna. A pokud jste 00:09:38.390 --> 00:09:41.890 chytří, můžete využít zatmění Měsíce pro zjištění, jak velká je Země a jak Měsíc. 00:09:41.890 --> 00:09:47.031 Tato epizoda je přinášena k Vám díky Squarespace. Poslední verze jejich platformy Squarespace Seven, 00:09:47.031 --> 00:09:52.491 má kompletně přepracovaný design rozhraní integrovaný s Getty Images a Google Apps, nové šablony 00:09:52.500 --> 00:09:58.020 a nový prvek nazývaný Cover Pages. Zkuste Squarespace na Squarespace.com a vložte kód Crash Course 00:09:58.020 --> 00:10:02.060 v pokladně pro speciální nabídky. Squarespace. Začněte zde. Jděte kamkoliv. 00:10:02.060 --> 00:10:07.020 Crash Course Astronomy je produkován ve spolupráci s PBS Digital Studios. Zamiřte na jejich kanál 00:10:07.020 --> 00:10:12.460 k objevení mnoha dalších úžasných videí. Tato epizoda byla napsána mnou, Philem Plaitem. Scénář editoval 00:10:12.460 --> 00:10:17.040 Blake de Pastino, a náš konzultant je Dr. Michelle Thaller. Režiséry byly Nicholas Jenkins 00:10:17.040 --> 00:10:21.100 and Michael Aranda, střih Nicole Sweeney a grafický tým Thought Café.