WEBVTT 00:00:03.760 --> 00:00:09.600 доскоро учените вярваха, че мозъкът не се променя след детска възраст, 00:00:09.600 --> 00:00:14.060 че към момента на човешката зрелост връзките в него са изградени и не могат да се променят. 00:00:14.100 --> 00:00:19.800 Направени в последните десет години проучвания обаче показват, че това просто не е вярно, 00:00:19.800 --> 00:00:25.800 че мозъкът може и наистина се променя през живота ни: той се преоформя като пластелин. 00:00:25.800 --> 00:00:29.940 Заради това специалистите по невронаука са нарекли това "невропластичност". 00:00:29.940 --> 00:00:33.040 Как работи невропластичността? 00:00:33.040 --> 00:00:36.940 Ако гледате на мозъка си като на динамична, свързана мрежа, по която тече електричество, 00:00:36.940 --> 00:00:44.220 тя съдържа милиарди пътеки или пътища, които светват всеки път, когато си помислите, почувствате или направите нещо. 00:00:44.220 --> 00:00:51.560 Някои от тези пътища са добре утъпкани: това са нашите навици, установените ни начини на мислене, чувстване или правене. 00:00:51.560 --> 00:00:59.660 Всеки път, когато мислим по определен начин, вършим специфично нещо или изпитваме конкретна емоция, ние укрепваме този път. 00:00:59.660 --> 00:01:04.480 за нашия мозък става лесно да измине тази пътека. 00:01:04.480 --> 00:01:09.820 да кажем, обаче, че започнем да мислим за нещо по различен начин, разучим нова задача или пък изберем различна емоция - 00:01:09.820 --> 00:01:13.860 тогава започваме да прокарваме нов път - и ако продължаваме да минаваме по него, 00:01:13.860 --> 00:01:21.920 нашият мозък започва да го използва все повече, като този нов начин на мислене, чувстване или правене се превръща в наша втора природа. 00:01:21.920 --> 00:01:26.300 Старата пътека се използва все по-малко и по-малко и отслабва. 00:01:26.300 --> 00:01:34.140 Този процес на преизграждане на мозъка чрез образуване на нови връзки и отслабване на старите, е невропластичността в действие. 00:01:34.140 --> 00:01:40.280 Добрата новина е, че всички ние сме способни да учим и да се променяме, преизграждайки мозъка си. 00:01:40.280 --> 00:01:44.380 Ако някога сте успели да промените лош навик или сте започнали да мислите за нещо по различен начин, 00:01:44.380 --> 00:01:50.340 вие сте прокарали нова пътека в своя мозък и сами сте опитали какво е невропластичност. 00:01:50.340 --> 00:01:53.840 Повтаряемото и насочено внимание към желаната от вас промяна 00:01:53.840 --> 00:01:57.440 може да преизгради мозъка ви.